Összes hír

Szolgálat-Kész 2024 pályázat

A szerzetesi iroda, a Ferences Rendtartomány és a Piarista Rend Magyar Tartománya pályázatot hirdet 9-12. évfolyamos diákok számára, melynek célja, hogy a diákok megosszák legfontosabb élményeiket és benyomásaikat, amelyek a közösségi szolgálat teljesítése során szereztek.
Mátraverebély-Szentkút

Szerzetesi találkozó Mátraverebély-Szentkúton

Gyalogos zarándoklattal érkeznek a résztvevők a nemzeti kegyhelyre

Szerzetesportrék és szerzetespercek

A közelmúltban rövid portréfilmek készültek magyarországi szerzetesekről. A Szent Ágoston-i „Szeress, és így tégy, amit tenni akarsz…” gondolat ihlette tízrészes sorozat valamilyen szabadidős tevékenységen keresztül mutat be egy-egy szerzetest; Egy perc szerzetes címmel pedig rövid elmélkedéseket hallgathatunk meg a YouTube-on, ahova kétheti váltásban kerülnek fel a két új sorozat részei.
Budapest

Minden megkeresztelt ember egy misszió

A Pápai Missziós Művek (PMM) magánkezdeményezésből született a világmisszió támogatására. Ma az Evangelizáció Dikasztériuma alá tartozik, és minden országban, ahol jelen van, az egyetemes Egyház küldetését is szolgálja. Tete Remis verbita szerzetessel, a magyarországi iroda igazgatójával beszélgetett Szalontai Anikó a PMM munkájáról és a feltámadt Krisztus hirdetéséről a mai világban.
Gödöllő

Interjú Balogh Péter Piusz OPraem gödöllői apáttal

A premontrei rend olyan szerzetesközösség, melyet Szent Norbert alapított a 12. század elején, az érett középkori nagy reformtörekvések hajnalán Nyugat-Európában. Az egyház szükségleteit szolgálják a szegények és kirekesztettek, a fiatalok és öregek felé. Az idei csíksomlyói kántortovábbképzés lelkivezetőjével, Balogh Péter Piusz OPræm gödöllői apáttal Cziple Hanna-Gerda készített interjút.

Lúzerség vagy szabadság?

Alázat újratöltve, avagy a teljes belső szabadság útja, mely tartósan megmaradó békéhez és derűhöz vezet- Baán Izsák bencés perjel írása a Szív jezsuita magazinban.
Budapest

Szerzetesi fenntartású szociális intézmények vezetőinek találkozója

Szerzetesi fenntartású szociális intézmények vezetői találkoztak március 19-én Pasaréten. A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működő Gondviselés Háza Gondozási Központ látta vendégül - a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája szervezésében - az intézmények vezetőit.
Budapest

A remény jele

A gyermekekkel szemben elkövetett szexuális bántalmazások nagy ellenállást, sőt undort váltanak ki az emberek többségéből. Miközben az esetek feltárása, az áldozatok megértése és gyógyulásuk segítése – érthető módon – egyre nagyobb hangsúlyt kap, a bántalmazókkal szemben elsősorban az elutasítás a jellemző. Az interneten megtalálható, korábbi tetteikről beszámoló elkövetőkkel készült beszélgetéseket jó érzésű emberek nehezen fogadják, leggyakrabban azt fogalmazzák meg, nem szeretnének találkozni velük.
Budapest

Cirill ferences atya a Szent Ferenc kórház dolgozóihoz nagyböjtben

A Budapesti Szent Ferenc Kórház dolgozó számára nagyböjti elmélkedést tartott Kovalcsik Cirill ferences atya március 19-én. Szent József napján a szentmisét is ő celebrálta a kápolnában.
Amazónia

Amazóniában egy hajó Krisztus reményét és vigasztalását viszi el sok emberhez

Az Amazonas folyó partján egy úszókórház foglalkozik mintegy 5200 ember egészségügyi és lelki ellátásával. Marcia Lopes Assis nővér a brazil őserdőből megosztotta velünk tapasztalatait: Ez a hajó a befogadás háza, a küzdelemé és az élet védelméé, ahol az evangelizálásé, az egyszerűségé és a szereteté a főszerep.
Nagykároly

Isten gyógyító jelenlétének jele akarok lenni a világban

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye papjai minden hónapban lelkinapot tartanak. A márciusi lelkinapot P. György Alfréd kamilliánus atya tartotta három különböző helyszínen: Szatmárnémetiben, Nagykárolyban és Nagybányán. Őt kérdeztük élettörténetéről, munkásságáról és az egyházmegye lelkipásztori tervéről, a reményről.

Kisfilmek a szerzetességről diákoknak

Az idei Megszentelt Élet Ünnepét Debrecenben a Boldogasszony iskolanővérek a gyerekekkel úgy ünnepelték a Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban, hogy videóüzeneteket kértek különböző rendek tagjaitól, és ezekből Lobmayer Judit nővér három kisfilmet szerkesztett: a gimnáziumi korosztálynak, felsős általános iskolásoknak és alsósoknak. 

Ezek a filmek nemcsak a svetitseseknek szólhatnak, hanem bármilyen egyházi iskola fiataljainak is. 

Szeretettel adják közre, hogy mindenki használhassa a szerzetesek megismertetésére.

 

Péliföldszentkereszt

Nyílt káptalani órák a szaléziaknál

A 13. Tartományi Káptalanon a "Nyílt káptalani órák" keretében február 26-án délután a Szalézi Család Magyarországon jelen levő ágainak, valamint egyes bizottságoknak a képviselői számoltak be az utóbbi két évben végbement változásokról, feladatokról és a tervekről a következő évekre.
Budapest

A nevelés értéke-a szerzetesi köznevelési fórum találkozója

Március 6-án a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban tartották meg a szerzetesi köznevelési intézményt fenntartók tavaszi találkozóját.
Budapest

A tevékeny szeretet ferences formái

A Szó szimfóniája – Kultúra, ferencesség, korkérdések című előadás-sorozat márciusi alkalma arra adott lehetőséget, hogy megismerjük a ferencesek szociális tevékenységét: március 4-én Formanek Tamás, a magyar rendtartomány szociális referense mutatta be a tevékeny szeretet ferences formáit.
Csíksomlyó

Bizalomra épülő kommunikáció

A Kisebb Testvérek Szent István Királyról nevezett erdélyi rendtartománya testvérei a csíksomlyói kolostorban március 4-én tavaszi folyamatos képzőre gyűltek össze.
Budapest

Hét Szent Atya ünnepe a szervita nővérek Názáreti Hajlékában

Február 17-én, Hét Szent Atya ünnepén teljesen megtelt a kis názáreti hajlékunk boldogsággal, a Hét Szent Atyánk emlékének megosztásával sok-sok szerzetesnövendékkel (domonkos, karmelita, szalézi, jezsuita, ferences, szociális testvérek, Nyolc Boldogság Kat. Köz.) és mi a Szervita Nővérek a Fájdalmas Anya Szolgálói és az őket „boldog közösségi útra” képző szerzetesekkel, Filoména és Mirjam domonkos nővérekkel és János atyával.
Gödöllő

Premontrei reneszánsz

Premontreiek 100 éve Gödöllőn címmel látható jubileumi rend- és iskolatörténeti kiállítás a Gödöllői Királyi Kastélyban március 1-től június 23-ig.
Budapest

Nem a halál, hanem hogy még élünk – egy ferencessel a hospice-on

Itt „meg nem mondanád, hogy folyton a halál mezsgyéjén járunk”. Nem halálosztály, és nem elfekvő. Másfajta idő. A kórházlelkésznek olyan ajtók is megnyílnak, amelyek másnak nem. Végstádium és surlófény. Donát testvérrel a Korányi hospice-osztályán. Klementisz Réka írása.
Budapest

Minden idők emberéhez szól

Az idei esztendőben világszerte megemlékeznek arról, hogy hétszázötven évvel ezelőtt, 1274. március 7-én adta vissza lelkét a Teremtőnek Aquinói Szent Tamás domonkos szerzetes, pap, minden idők egyik legnagyobb filozófusa és teológusa. Az „angyali doktort” XIII. Leó pápa 1880-ban minden katolikus tanítói tevékenység védőszentjévé tette. Deák Hedvig domonkos nővérrel, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanárával beszélgetett Vámossy Erzsébet.
Budapest

Imaestet tartottak a szerzetesek a Szent István-bazilikában

A jubileumi szentévre készülve a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája (MSZKI) imaestet szervezett a budapesti Szent István-bazilikában Tégy engem békéd eszközévé címmel február 24-én, az orosz–ukrán háború kezdetének második évfordulóján. Közös szentségimádást követően Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök, a bazilika plébánosa mutatott be koncelebrált szentmisét.
Róma

Egyperces lelkigyakorlat a Pápai Ház szónokával

Február 19-e és 24-e között a vatikáni média közösségi oldalain keresztül lelkigyakorlatos gondolatokat hallhatunk a Pápai Ház szónokától, aki a pápa és a római kúria nagyböjti elmélkedéseit vezeti. Hiszünk-e a feltámadásban? - kérdezi a harmadik elmélkedésben.
Budapest

Betegek világnapja a Szent Ferenc kórházban

Dr. Beer Miklós püspök úr a Betegek Világnapja alkalmából a Budapesti Szent Ferenc Kórházban mutatott be szentmisét, amelyen Wojtonis Marek CM atya koncelebrált. Püspök atya homíliájában felhívta a figyelmet arra, hogy a Lourdes-ban történt és történő csodás testi gyógyulások mellett egy még nagyobb ajándék a betegség során a hitre ébredés kegyelme.
Budapest

Dobszay Benedek a Sapientia új gyermekvédelmi képzéséről

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola a Pápai Gergely Egyetemmel közösen február 2-án interdiszciplináris képzést indított az emberi méltóság védelmében gyermekvédelem fókusszal. A féléves kurzuson elsősorban azok vesznek részt, akik munkájuk, szolgálatuk során találkoznak bántalmazással. Dobszay Benedek OFM képzésszervezővel, az Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetőjével beszélgetett Vámossy Erzsébet.

Nabila nővér Gázából a világhoz fordul

Új, erőshangú tanúságtétel a vatikáni médiában az apácától, aki a Gázai-övezet szinte minden keresztényével együtt a Szent Család latin plébánián tartózkodik elbarikádozva: vizet, élelmet és gyógyszereket már nem lehet találni. A tankok újra lövöldöznek a környék utcáin. Aggódnak hét sérült miatt, akiket nem lehet kórházba szállítani: „Még mindig sok szilánk van a testükben. És a gyógyszerek nem elegendőek mindenki számára.” De a reményt nem adják fel.

Tartományfőnökök találkozója Manilában

Február 5. és 9. között rendezték meg a piarista rend elöljáróinak találkozóját Manilában. A tanácskozás mottója: „Mezítláb közeledjünk: minden hely szent föld”. A találkozót első alkalommal rendezték az Ázsia-Csendes-óceáni tartományban, a Fülöp-szigeteken, ahol idén ünneplik a piarista jelenlét 30. évfordulóját. A találkozó témáiról és az ott szerzett tapasztalatokról, élményekről kérdezte a piarista média Zsódi Viktor tartományfőnök atyát.
2024. jan. 25. (csütörtök) 10:00 – jan. 26. (péntek) 15:00
Kismaros

Elnökségi napok 2024-ben

2024. január 25-26 -án tartotta meg éves stratégiai találkozóját az MRK-FSzK elnöksége Kismaroson.
Esztelnek

Hálaadás az esztelneki Madonna palástja alatt

Február 2-án megünnepeltük Urunk Jézus Krisztus bemutatását a templomban, ugyanakkor hálát adtunk saját hivatásunkért, a szerzetes testvérek és nővérek életéért, közösségeinkért, illetve imádkoztunk új hivatásokért.
Budapest

A megszentelt életet ünnepelték Pasaréten

Február 1-jén, a megszentelt élet napja előestéjén a két évtizede élő hagyományhoz híven összegyűltek a különböző rendekben szolgáló szerzetestestvérek és -nővérek, hogy együtt adjanak hálát hivatásukért. Az ünnepi alkalomnak idén is a pasaréti Páduai Szent Antal-templom adott helyet; a házigazda szerepében a pasaréti ferences testvérek szolgáltak.
Bakonybél

Bencés szerzetesnek állt, mert úgy érezte, nem teljes az élete

Hogyan lett a református franciatanár a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor macskafelelős szakácsa? János testvér története egy varázslatos lelki utazás a teljesség felé. Toókos Péter, vagyis János testvér Szentesen született, Szegeden járt egyetemre, majd 2003-ban Pápára vezetett az útja, ahol középiskolai tanárként dolgozott. A tanári pályán változatos, mozgalmas napjai voltak, de mindvégig úgy érezte, nem teljes az élete.
Győr

Kettős ünnep az orsolyitáknál

A rendalapítóra, Szent Angélára emlékeztek hétfő este az orsolyita templomban, amit teljesen megtöltöttek a fiatalok. Eljött az ünnepségre dr. Pergel Elza alpolgármester is. A rendezvény szentmisével kezdődött, melynek főcelebránsa Sárai-Szabó Kelemen bencés perjel volt.
Szikszó

„Királyok ajándékát...vigyünk mi is magunkkal”

„Királyok ajándékát...vigyünk mi is magunkkal…”- dúdolgattam magamban a jól ismert, lelkemet mindig megvidámító karácsonyi-vízkereszti éneket. Az idén ez a dallambéli ajándék megtestesült a Bethánia Szeretetotthon falai között.
Csesztreg

Kerkai Jenőre emlékeznek Csesztregen

Egész éves programsorozatot szervez 2024-ben Csesztreg községe Kerkai Jenő jezsuita szerzetes emlékére. A KALOT mozgalom megalapítója 120 éve született ezen a településen.
Budapest

A szociális testvérek jubileumán

Szentmisét ünnepelt a Szociális Testvérek Társasága január 20-án a Budapest-Újpalotai Urunk Színváltozása és Boldog Salkaházi Sára templomban. Alapításuk centenáriumáért adtak hálát, lezárták az emlékező és jövőbe tekintő jubileumi évet. „Ha igent mondunk az Istennek, lesz következő 100 évünk” – ezzel a bizonyossággal adtak hálát.

Hírlevelet indítunk

A szerzetesi iroda évek óta működik a szerzetesrendek összefogásának eredményeképpen. Szerteágazó feladatai közé tartozik többek között a szerzetesi élet láthatóbbá tétele is, így az iroda saját honlappal, youtube-csatornával, facebook-oldallal jelen van az interneten is.

Nagy öröm, hogy 2024 elején elindítjuk hírlevelünket is, melynek hasábjain a feliratkozók belepillanthatnak a szerzetesi életbe és az iroda szerteágazó munkájába.

A hírlevélre már lehetőség van feliratkozni ezen az oldalon a fenti Hírlevél menüpont alatt. 

Zarándoktábor-vezető képzés indul februárban

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája és a Viator Természetjáró és Kulturális Egyesület 4 napos (45 órás) akkreditált Zarándoktábor-vezető képzést hirdet, melyre olyan keresztény pedagógusok, hitoktatók, közösségvezetők jelentkezését várjuk, akik a jövőben - akár már idén nyáron - szívesen vezetnének egy hetes ifjúsági zarándoklatot maguk által verbuvált 12-18 éves fiataloknak a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája által szervezett Zarándoktábor program keretében. A pedagógus-továbbképzés alapítási engedélyének száma: 475/10/2022
Lyukóvölgy

Lyukó kincse

Lyukóvölgy az ország egyik legnagyobb szegregátuma, több ezren élnek itt nehéz körülmények között – rengeteg fiatal is. Közülük néhányan felismerték, hogy képesek és akarnak is segíteni a saját közösségükön, így jött létre a Lyukóvölgyi Fiatalok Közössége, amelynek fejlődését hétről hétre segíti az Élményakadémia egyesület is. Riport egy kivételes csapat élményekben és élménypedagógiában egyaránt gazdag estéjéről.
Róma

A ferencesek segítsenek békehidakat építeni

A Szentatya interjút adott az Assisi ferences kolostor folyóiratának, melyben arra kéri a ferenceseket, hogy legyenek a kiengesztelődés és a megbocsátás apostolai egy olyan világban, ahol sehol nem szűnik a háború. Az Úr soha nem fárad bele, hogy megbocsásson, és Szent Ferencnek nagy szíve volt, és ő sem fáradt bele a megbocsátásba – fejtette ki a pápa.

Slachta Margit lelkisége

50 éve hunyt el a Szociális Testvérek Társaságának alapítója, aki a társadalmi szerepvállalástól sem riadt vissza, sőt! Egy 1925-ös körlevelében rajzolta meg ezt a “képet” a szociális testvér alakjáról. Az alábbi sorok egyfajta foglalata az őt magát is jellemző lelkiségnek, melyből a XXI. század keresztényeként mindannyian meríthetünk.
Pannonhalma

Karácsonyi interjú Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapáttal

El kell jutni a fegyvernyugvás legmélyebb alapjáig, ez pedig a lelkiismeret felébresztése és a belső béke – fogalmazza meg a háborúk évének tanulságát Hortobágyi Cirill. A pannonhalmi főapát az iskolát fenntartó Ciszterci Apátság társbiztosaként tisztába teszi a budai Szent Imre Gimnázium „Noár-ügyét”, mely félinformációk alapján lett „eltúlozva, illetve fölfújva”. A bencés szerzetes kifejti, korunk egyháza miért nem „a legprófétaibb hangot képviseli”, amikor a politika visszaélésszerűen használja a kereszténységet. Karácsonyi nagyinterjú a testvérgyűlölet legyőzéséről, civilizációnk esélyéről, a Szent Márton-bazilika 800 évéről és Sólyom László példamutatásáról.
Kozármisleny

Isten Országa pedig közöttetek van

A Dorothea Otthon egy csendes vidéki kisvárosban található, ahol egy udvaron belül élnek az idős emberek és az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei szerzetes közösség tagjai. A nővérek civil munkatársakkal együtt olyan idős emberek életét segítik, akik betegségek vagy a magas életkor miatt segítségre szorulnak.
Székelyudvarhely

Kiállítás a jezsuitákról

Omnia ad maiorem Dei gloriam! Mindent Isten nagyobb dicsőségére! Székelyudvarhelyen a Haáz Rezső Múzeumban október 10-én nyílt a jezsuiták erdélyi jelenlétét bemutató kiállítás, amely 2024. március 5-ig látogatható. A kiállítás kezdeményezője, a koncepció kialakítója dr. Szász Hunor történész, ő kérte fel dr. Bernád Ritát, a gyulafehérvári főegyházmegye főlevéltárosát és dr. Hegedűs Enikő művészettörténészt a szakmai együttműködésre. A szövegek nagyobb részének megírása is Szász Hunor érdeme, a fordítás pedig Bernád Rita munkája. A Jézus Társaság öt évszázados mottójával fémjelzett, a jezsuiták erdélyi történetét bemutató kiállítás megnyitóján Hegedűs Enikő művészettörténésznek jutott a megtiszteltelő feladat, hogy a kiállítás kurátorai nevében röviden ismertesse a tárlatot. Ezt az ismertető írást olvashatják, a kiállítás képeit szemlélhetik, mindezt felkészülésnek ajánljuk a kiállítás megtekintéséhez.

A mesterséges intelligencia álljon a közjó szolgálatában

A vatikáni média interjúja Paolo Benanti atyával, ferences teológussal és filozófussal, az ENSZ Mesterséges Intelligenciával foglalkozó szakértői Bizottságának tagjával az „intelligens gépek” lehetséges fejlődéséről. Benanti atya szerint az egyház jelentősen hozzájárulhat ezeknek a rendkívül hatékony új technológiáknak a humanizálásához, amelyeknek a közjót kell szolgálniuk, és nem lehetnek pusztán a hatalom eszközei.
Máriapócs

A te orcádat keresem Uram!

2023. november 30-án kettős kitüntetésben részesült Imre Margit Ágota bazilissza szerzetesnővér. Ennek kapcsán tették közzé a Vele 2020-ban készített interjút, mely alkalommal a Parma fidei – Hit pajzsa kitüntetést kapta meg.

Veszélyben az ukrán gyerekeket segítő tanoda a Piarista Gimnnáziumban

Kétséges, hogy januártól tovább tud-e működni az Budapesti Piarista Gimnáziumban működő, ukrán menekült diákoknak és édesanyáknak létrehozott tanoda. A tanodában főként magyarul tanítják a gyerekeket, iskolai felzárkóztatás zajlik, sport, továbbá traumafeldolgozó csoportot szerveznek szülőknek. A Piarista Gimnáziumban működő ukrán program közösségi adománygyűjtésbe kezdett.
Budapest

„Az embert lássuk egymásban, ne csak a beteget vagy a rászorulót”

Formanek Tamás lassan öt éve fogja össze a Ferences Rendtartomány szociális intézményeit szociális referensként. Miért és hogyan vonják be a családokat is a segítségnyújtásba? Milyen légkörben él egy ellátott személy a ferences intézményekben? Mi a ferences szolgálat központi üzenete? A szakembert személyes tapasztalatairól és az intézmények aktuális ügyeiről kérdeztük a szociális munka világnapja kapcsán.
Gödöllő

„Premontreiek 100 éve Gödöllőn”

2023. november 28-29-én került megrendezésre a premontrei rend gödöllői megtelepedésének és iskolaalapításának 100. évfordulójának tiszteletére meghirdetetett „Premontreiek 100 éve Gödöllőn” című tudományos jubileumi konferencia.
Árkos

Örömmel forgolódni a legkisebbek között

A betegápoló ferences nővérek erdélyi letelepedésük 18. esztendejét ünnepelték
Kolozsvár

Kiállítás a kommunista egyházüldözésről

A kolozsvári ferences rendházban egy tudományos és pedagógiai program nyitóeseményét tartották A magyarországi és erdélyi egyházüldözés a „hosszú hatvanas években” címen november 27-én 17.30-tól. Ugyanakkor nyitották meg a Küzdelem a lelkekért. Egyházi ifjúsági közösségek a pártállami Magyarországon a hosszú hatvanas években (1958–1973) című kiállítást Kolozsváron.
Arábia

Trinitárius hivatással Arábiában

Az első trinitárius atyaként érkezett Bahreinbe Aldo Berardi OSsT püspök, aki a Fides missziós hírügynökségnek idézte föl hivatása történetét, melyet a fogolykiváltás, az imádság és az apostoli cselekedetek határoznak meg. November 4-én a főpásztor mutatta be az ünnepi szentmisét Bahreinben, az Awali Arábiai Miasszonyunk székesegyházban, és nyitotta meg a szentkaput a Szent Arétász és társai vértanúságának 1500. évfordulójára meghirdetett jubileumi év elején.
Itália

Történelmi közös tanácskozást tartottak a női és férfi szerzetesrendek vezetői

Közös tanácskozást tartott november 22. és 24. között Olaszországban, a Róma közeli Sacrofanóban a Rendfőnöknők Nemzetközi Uniója (UISG) és a Rendfőnökök Uniója (USG). Az eseményről Kővári Magdolna, a Szociális Testvérek Társaságának központi elöljárója számolt be.
Csíksomlyó

Elköszöntek a Csíksomlyó Ágacskája szerzetes nővérei

Ünnepélyes hálaadó szentmisén búcsúztak el a Csíksomlyó Ágacskája monostor szerzetes nővérei szombaton, november 11-én a székelyföldi közösségtől. A klarisszák hamarosan a magyarországi Szécsénybe, a Szécsény Ágacskája monostorba költöznek. A szentmisén az egyházmegye segédpüspöke és nyugalmazott segédpüspöke, a ferences testvérek és a környéken élő szerzetesek, papok, illetve hívek búcsúztak tőlük.
Budapest

Női és férfi szerzeteselöljárók közös plenáris ülése 2023-ban

A Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK) és a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK) évente egyszer közösen is találkozik és tanácskozik.
Pasarét

A szerzetesi közösség megújulásáért tartottak imaestet

November 4-én a szerzetességért tartottak imaestet a Pasaréti Ferences Tempomban a Ferences Szegénygondozó Nővérek. Az eseményen tíz különböző rend és társaság tagjai voltak jelen, hogy közösen imádkozzanak közösségeik megerősödéséért és megújulásáért.

Lelki vezetőként a diákok között

Isten hívását meghallani, az életben betöltött feladatainkat, utunk irányát megtalálni és azon elindulni, hivatásunkat felismerni hosszú folyamat, de sokat segíthetnek ebben a környezetünkben élők tanúságtevő életükkel, példájukkal – hangzott el nemrég a Balatoni Katolikus Ifjúsági Találkozón (BALAKAT) Balatonfűzfőn, ahol papok, szerzetesek, az egyházban munkálkodó világiak vallottak erről, osztották meg tapasztalataikat a fiatalokkal. Köztük két szerzetesnővér is (Erzsébet és Teréz), akik Veszprémből, az Assisi Szent Ferenc Segítő Nővérei Közösségéből érkeztek.
Bakonybél

Merjünk az ürességgel találkozni!

"Fogynak azok az ürességek, terek, amik segítenének, hogy a szívünkből jövő vágyaink szerint döntsük. Tudatosan kell megteremteni, hogy meglegyenek a feldolgozásnak a csendes idejei" – fogalmaz Baán Izsák, a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor perjele. A bencés szerzetessel beszélgetett Rimányi ZIta arról, hogy a szívünk olykor elhallgat, arról, hogyan tudunk magunkhoz kapcsolódni, hogy a létezés egyben kapcsolat és a bocsánatkérésről is.

Szolgálom Istent és embertársaimat

A Jézus Szíve Társasága a feltámadás és az örök élet hitében búcsúzik Megyes Erzsébet SJC testvértől, akit 2023. október 29-én, életének 86., hivatásának 66. évében hazahívott a Mennyei Atya.
Kaposvár

Házat alapít a Fazenda da Esperança közösség a Kaposvári Egyházmegyében

A Fazenda da Esperança története 1983-ban kezdődött Brazíliában, a Sao Paolo városától 160 kilométerre fekvő Guarantinguetá településen. A ferences Hans Stapel atya, valamint a Fokolare mozgalomhoz tartozó Nelson Giovanelli Rosendo dos Santos életté kívánta váltani Szent Pál szavait: „A gyöngék közt gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket.” (1 Kor 9,22).
Pannonhalma

Jézusban járni – podcast Gérecz Imre bencéssel

„A szerzetesi életben és általában a hívő életben kell az, hogy teret engedjünk annak, hogy el tudjon varázsolni bennünket az Isten” – mondja Gérecz Imre atya. A Pannonhalmi Főapátság alperjelével a Kisalföld készített podcastet.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41