Rólunk és tőlünk

Hírek rólunk és tőlünk.

Markaz

Gyengéd gesztus

A Szent Ágoston-i „Szeress, és így tedd, amit tenni akarsz…” gondolat ihlette tízrészes sorozatban egy-egy szerzetes beszél kedvteléséről, szabadidős tevékenységéről és ezen keresztül az életéről, kapcsolatáról Istennel.

Beszélgetés az újmisés Kis Efrém ferences szerzetessel

Berta Tibor püspök, katonai ordinárius június 15-én a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhelyen szentmise keretében áldozópappá szentelte Kis Balázs Efrém ferences szerzetest. Az újmiséssel a pappá szentelése előtti napokban beszélgetett Körössy László.

Beszélgetés Tegzes Katalin segítő nővérrel

Tegzes Katalin segítő nővér, a Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek kongregációjának tagja idén, 2024-ben, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának IV. szakmai napján a veszteség – gyász – újrakezdés témában tartott előadást.
Kismaros

Látogatás a kismarosi ciszterci nővéreknél

A kismarosi hegyoldalon éppen huszonöt éve tűnik fel egy templomtorony: a ciszterci nővérek Gyümölcsoltó Boldogasszony-templomának tornya, amely vonzza és az ég felé irányítja az arra járók tekintetét. Olgi, Zita és Judit nővér a monostor bejáratánál várnak minket fehér-fekete habitusukban. Rendezett világ, harmonikus épületegyüttes, mosolygó arcok fogadnak. Vámossy Erzsébet írása.
Budapest

Csak a Valaki tud szeretni

A Szent István Társulat idei könyvhetén teológiai kategóriában Barsi Balázs Széchenyi-díjas ferences szerzetes, pap, teológus, napjaink egyik legkiemelkedőbb egyházi személyisége kapta meg a Stephanus-díjat. A könyvhétre megjelent legújabb kötetének címe: Breviárium.
Pannonhalma

A küldetés kiteljesítése

Hol tart a pannonhalmi bencés közösség az útkeresésben? Van-e válasz az országot érintő erkölcsi válságra? Hogyan tudják a szerzetesek közel hozni a Szentlélek üzenetét? Mit gondoljunk az egyház némaságáról? A békéről? Az akkumulátorgyárakról? A nők szerepéről? Pünkösd előestéjén Hortobágyi T. Cirill főapáttal beszélgetett Kormos Gyula.
Budapest

Elnökségi választás volt a női szerzetes-elöljáróknál

A Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájának (MRK) rendes tagjai 2024. május 7-én elnököt, és ugyanekkor elnökségi tagokat is választottak Budapesten, az MRK tavaszi ülésén.
Budapest

Elnökségi választás volt a férfi szerzetes-elöljáróknál

2024. május 2-án tartotta a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája plenáris ülését Budapesten

A befogadó szeretet a hivatásunk

Jesús Etayo Arrondo, a Betegápoló Irgalmasrend generálisa április 17–18-án Magyarorszárgra látogatott. Pilisvörösváron, a Szent Erzsébet idősek otthona alapításának harmincadik évfordulója alkalmából bemutatott szentmise előtt kérdezte Thullner Zsuzsanna a rend karizmájáról, magyarországi jelenlétéről, korunk kihívásairól.
Tihany

Családi állapota: szerzetes

Korzenszky Richárd Kazinczy- és Prima Primissima díjas szerzetes tanár, a tihanyi bencés apátság emeritus perjele a bencések bölcsességével mesél reguláról, anyanyelvről, egyházi oktatásról, arról, hol találja meg a szerzetesi csendet, no és arról, miért hajtott végre 78 évesen négyezer méter magasból ejtőernyős ugrást. Werner Krisztina készítette az interjút.

NE ADD FEL! – EMMANUEL GONDOLATAI

„Talán épp kilátástalannak éled meg a helyzeted, de mielőtt feladnád, imádkozz! Lehet, hogy eddig saját erőből próbálkoztál, de most ideje Istenre támaszkodni, így más szemmel fogod a dolgokat látni.” Ilodigwe Emmanuel, Nigériából származó szalézi szerzetes lélekemelő írását osztotta meg a 777 blog veletek.

„Szeress, és így tégy, amit tenni akarsz”

2023 őszén kezdte vetíteni a Duna Televízió a Nyitott szívvel – Szerzetesélet Magyarországon című dokumentumsorozatot, amely hetven katolikus szerzetesrend életébe enged betekintést. Szerkesztő-forgatókönyvírója, riportere Mészáros Anett, a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája kommunikációs munkatársa volt, aki a közelmúltban filmes szerzetesportrékat is készített.
Mátraverebély-Szentkút

Szerzetesi találkozó Mátraverebély-Szentkúton

Gyalogos zarándoklattal érkeznek a résztvevők a nemzeti kegyhelyre

Szerzetesportrék és szerzetespercek

A közelmúltban rövid portréfilmek készültek magyarországi szerzetesekről. A Szent Ágoston-i „Szeress, és így tégy, amit tenni akarsz…” gondolat ihlette tízrészes sorozat valamilyen szabadidős tevékenységen keresztül mutat be egy-egy szerzetest; Egy perc szerzetes címmel pedig rövid elmélkedéseket hallgathatunk meg a YouTube-on, ahova kétheti váltásban kerülnek fel a két új sorozat részei.
Budapest

Minden megkeresztelt ember egy misszió

A Pápai Missziós Művek (PMM) magánkezdeményezésből született a világmisszió támogatására. Ma az Evangelizáció Dikasztériuma alá tartozik, és minden országban, ahol jelen van, az egyetemes Egyház küldetését is szolgálja. Tete Remis verbita szerzetessel, a magyarországi iroda igazgatójával beszélgetett Szalontai Anikó a PMM munkájáról és a feltámadt Krisztus hirdetéséről a mai világban.
Gödöllő

Interjú Balogh Péter Piusz OPraem gödöllői apáttal

A premontrei rend olyan szerzetesközösség, melyet Szent Norbert alapított a 12. század elején, az érett középkori nagy reformtörekvések hajnalán Nyugat-Európában. Az egyház szükségleteit szolgálják a szegények és kirekesztettek, a fiatalok és öregek felé. Az idei csíksomlyói kántortovábbképzés lelkivezetőjével, Balogh Péter Piusz OPræm gödöllői apáttal Cziple Hanna-Gerda készített interjút.

Lúzerség vagy szabadság?

Alázat újratöltve, avagy a teljes belső szabadság útja, mely tartósan megmaradó békéhez és derűhöz vezet- Baán Izsák bencés perjel írása a Szív jezsuita magazinban.
Nagykároly

Isten gyógyító jelenlétének jele akarok lenni a világban

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye papjai minden hónapban lelkinapot tartanak. A márciusi lelkinapot P. György Alfréd kamilliánus atya tartotta három különböző helyszínen: Szatmárnémetiben, Nagykárolyban és Nagybányán. Őt kérdeztük élettörténetéről, munkásságáról és az egyházmegye lelkipásztori tervéről, a reményről.

Kisfilmek a szerzetességről diákoknak

Az idei Megszentelt Élet Ünnepét Debrecenben a Boldogasszony iskolanővérek a gyerekekkel úgy ünnepelték a Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban, hogy videóüzeneteket kértek különböző rendek tagjaitól, és ezekből Lobmayer Judit nővér három kisfilmet szerkesztett: a gimnáziumi korosztálynak, felsős általános iskolásoknak és alsósoknak. 

Ezek a filmek nemcsak a svetitseseknek szólhatnak, hanem bármilyen egyházi iskola fiataljainak is. 

Szeretettel adják közre, hogy mindenki használhassa a szerzetesek megismertetésére.

 

Budapest

Nem a halál, hanem hogy még élünk – egy ferencessel a hospice-on

Itt „meg nem mondanád, hogy folyton a halál mezsgyéjén járunk”. Nem halálosztály, és nem elfekvő. Másfajta idő. A kórházlelkésznek olyan ajtók is megnyílnak, amelyek másnak nem. Végstádium és surlófény. Donát testvérrel a Korányi hospice-osztályán. Klementisz Réka írása.
Budapest

Minden idők emberéhez szól

Az idei esztendőben világszerte megemlékeznek arról, hogy hétszázötven évvel ezelőtt, 1274. március 7-én adta vissza lelkét a Teremtőnek Aquinói Szent Tamás domonkos szerzetes, pap, minden idők egyik legnagyobb filozófusa és teológusa. Az „angyali doktort” XIII. Leó pápa 1880-ban minden katolikus tanítói tevékenység védőszentjévé tette. Deák Hedvig domonkos nővérrel, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanárával beszélgetett Vámossy Erzsébet.
Budapest

Imaestet tartottak a szerzetesek a Szent István-bazilikában

A jubileumi szentévre készülve a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája (MSZKI) imaestet szervezett a budapesti Szent István-bazilikában Tégy engem békéd eszközévé címmel február 24-én, az orosz–ukrán háború kezdetének második évfordulóján. Közös szentségimádást követően Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök, a bazilika plébánosa mutatott be koncelebrált szentmisét.
Budapest

Dobszay Benedek a Sapientia új gyermekvédelmi képzéséről

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola a Pápai Gergely Egyetemmel közösen február 2-án interdiszciplináris képzést indított az emberi méltóság védelmében gyermekvédelem fókusszal. A féléves kurzuson elsősorban azok vesznek részt, akik munkájuk, szolgálatuk során találkoznak bántalmazással. Dobszay Benedek OFM képzésszervezővel, az Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetőjével beszélgetett Vámossy Erzsébet.
2024. jan. 25. (csütörtök) 10:00 – jan. 26. (péntek) 15:00
Kismaros

Elnökségi napok 2024-ben

2024. január 25-26 -án tartotta meg éves stratégiai találkozóját az MRK-FSzK elnöksége Kismaroson.
Budapest

A megszentelt életet ünnepelték Pasaréten

Február 1-jén, a megszentelt élet napja előestéjén a két évtizede élő hagyományhoz híven összegyűltek a különböző rendekben szolgáló szerzetestestvérek és -nővérek, hogy együtt adjanak hálát hivatásukért. Az ünnepi alkalomnak idén is a pasaréti Páduai Szent Antal-templom adott helyet; a házigazda szerepében a pasaréti ferences testvérek szolgáltak.
Bakonybél

Bencés szerzetesnek állt, mert úgy érezte, nem teljes az élete

Hogyan lett a református franciatanár a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor macskafelelős szakácsa? János testvér története egy varázslatos lelki utazás a teljesség felé. Toókos Péter, vagyis János testvér Szentesen született, Szegeden járt egyetemre, majd 2003-ban Pápára vezetett az útja, ahol középiskolai tanárként dolgozott. A tanári pályán változatos, mozgalmas napjai voltak, de mindvégig úgy érezte, nem teljes az élete.

Hírlevelet indítunk

A szerzetesi iroda évek óta működik a szerzetesrendek összefogásának eredményeképpen. Szerteágazó feladatai közé tartozik többek között a szerzetesi élet láthatóbbá tétele is, így az iroda saját honlappal, youtube-csatornával, facebook-oldallal jelen van az interneten is.

Nagy öröm, hogy 2024 elején elindítjuk hírlevelünket is, melynek hasábjain a feliratkozók belepillanthatnak a szerzetesi életbe és az iroda szerteágazó munkájába.

A hírlevélre már lehetőség van feliratkozni ezen az oldalon a fenti Hírlevél menüpont alatt. 

Pannonhalma

Karácsonyi interjú Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapáttal

El kell jutni a fegyvernyugvás legmélyebb alapjáig, ez pedig a lelkiismeret felébresztése és a belső béke – fogalmazza meg a háborúk évének tanulságát Hortobágyi Cirill. A pannonhalmi főapát az iskolát fenntartó Ciszterci Apátság társbiztosaként tisztába teszi a budai Szent Imre Gimnázium „Noár-ügyét”, mely félinformációk alapján lett „eltúlozva, illetve fölfújva”. A bencés szerzetes kifejti, korunk egyháza miért nem „a legprófétaibb hangot képviseli”, amikor a politika visszaélésszerűen használja a kereszténységet. Karácsonyi nagyinterjú a testvérgyűlölet legyőzéséről, civilizációnk esélyéről, a Szent Márton-bazilika 800 évéről és Sólyom László példamutatásáról.
Máriapócs

A te orcádat keresem Uram!

2023. november 30-án kettős kitüntetésben részesült Imre Margit Ágota bazilissza szerzetesnővér. Ennek kapcsán tették közzé a Vele 2020-ban készített interjút, mely alkalommal a Parma fidei – Hit pajzsa kitüntetést kapta meg.
Budapest

Női és férfi szerzeteselöljárók közös plenáris ülése 2023-ban

A Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK) és a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK) évente egyszer közösen is találkozik és tanácskozik.

Lelki vezetőként a diákok között

Isten hívását meghallani, az életben betöltött feladatainkat, utunk irányát megtalálni és azon elindulni, hivatásunkat felismerni hosszú folyamat, de sokat segíthetnek ebben a környezetünkben élők tanúságtevő életükkel, példájukkal – hangzott el nemrég a Balatoni Katolikus Ifjúsági Találkozón (BALAKAT) Balatonfűzfőn, ahol papok, szerzetesek, az egyházban munkálkodó világiak vallottak erről, osztották meg tapasztalataikat a fiatalokkal. Köztük két szerzetesnővér is (Erzsébet és Teréz), akik Veszprémből, az Assisi Szent Ferenc Segítő Nővérei Közösségéből érkeztek.
Bakonybél

Merjünk az ürességgel találkozni!

"Fogynak azok az ürességek, terek, amik segítenének, hogy a szívünkből jövő vágyaink szerint döntsük. Tudatosan kell megteremteni, hogy meglegyenek a feldolgozásnak a csendes idejei" – fogalmaz Baán Izsák, a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor perjele. A bencés szerzetessel beszélgetett Rimányi ZIta arról, hogy a szívünk olykor elhallgat, arról, hogyan tudunk magunkhoz kapcsolódni, hogy a létezés egyben kapcsolat és a bocsánatkérésről is.
Budapest

Misszionáriusnak lenni nem áldozat, hanem kiváltság

Május 1-jén Budapesten iktatták be az Isteni Ige Társasága Magyar Rendtartományának új tartományfőnökévé Magung Fransiskus Xaverius SVD atyát. A legfőbb elöljárót Kőszegen a Szent Imre Missziósház és Verbita Központban szolgálatáról, életéről kérdezte Tóth Katalin.
Budapest

A lélek gondozásáról és a ferences szolgálatról

A mentális problémák előfordulása hazánkban igen gyakori, és a társadalom lelkiállapota is évről-évre rosszabb. A jelenségre a katolikus egyház is felfigyelt, ezért egyre több templomi közösségben érhető el lelkigondozói szolgálat. Varga Kapisztrán OFM nemcsak szerzetes, teológus, tanár, a történelem doktora, hanem ifjúsági és sport lelkigondozó, az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium lelki igazgatóhelyettese, a Kilátó Ferences Mentálhigénés és Lelkigondozói Központ vezetője és rendi felelőse, emellett pedig a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára illetve lelkigondozója, a pasztorális tanácsadás (magyarul: lelkigondozói) képzés szakfelelőse. Mindennapi teendői mellett rendszeresen tart előadásokat is. Kapisztrán atyát a lelki egészség világnapja alkalmából kérdezte a Ferences Média a szolgálatáról, a tapasztalatairól és a Kilátóról.

Interjú egy pálos rendbe készülő fiatallal

Miért dönt úgy egy 24 éves fiatal fiú, hogy szerzetesrendbe vonul? Hogyan tudott egyáltalán dönteni a különféle szerzetesrendek között? Milyen reakciókat kapott a szüleitől és barátaitól? Nem veti-e őt vissza az egyre jobban érzékelhető hivatáshiány? Bővíz Krisztiánnal hivatáskeresésének útjáról, Istennel való mély, bensőséges kapcsolatáról és az elcsendesedés fontosságáról beszélgettünk. Krisztián – aki jelenleg már Częstochowa közelében végzi egyéves novíciusképzését – arról is mesélt a 777-nek, hogyan látja a jövő Egyházát, és miért tud bizakodó maradni.

Interjú Görbe László piarista atyával 50 éves papsága alkalmából

Görbe László piarista atyát éppen ötven évvel ezelőtt, 1973-ban szentelték pappá Kecskeméten. A jeles évfordulóról közös aranymisén emlékeztek meg rendtársával, a szintén fél évszázados papságát ünneplő Holczer József atyával augusztus 25-én a piarista templomban. Görbe atyával a rendházban találkoztunk, és részletesen kikérdeztük fordulatokban és feladatokban bővelkedő életútjáról, mely egy Kerekegyháza-közeli tanyáról indult, majd Kecskeméten, Veszprémen és Budapesten át 2016-ban visszakanyarodott a hírös városba.
Budapest

Beszélgetés Tari Irén szociális testvérrel

Tari Irén negyven évvel ezelőtt tette le első fogadalmát. Akkor lépett be az idén százéves Szociális Testvérek Társaságába, amikor még nem lehetett előtte szerzetesi életpélda. Keresése mégis elvezette a hivatásához. Gyógypedagógusként, fejlesztőpedagógusként dolgozott, jelenleg a budapesti Kolping-iskolában tanít. A tanévkezdés idején a fejlesztésre szoruló gyerekek segítéséről is kérdezte Vámossy Erzsébet.

Szerzetes leszek – Turi Gellért

Alázat – ez a szó az, ami az első egyszerű fogadalmamra való közvetlen készületem középpontjában állt – ezt főleg így, pár órával a szertartás előtt látom egyre tisztábban.

Bizalom Istenben

A napokban elhunyt Mustó Péter jezsuita szerzetesre, népszerű lelkivezetőre és lelki íróra „Megszereted, ami a tiéd” c. könyvéből idézve emlékezett Prokopp Katalin. Gondolatok Istenről és emberről, életről és halálról.

Újra a létezés örömében – Kiss Didák

Kiss Didák OFM, a szerzetesi iroda korábbi vezetője tavaly októberben súlyos betegségbe esett. Az orvosok öt százalék esélyt adtak arra, hogy túléli az agyát megtámadó fertőzést. Vámossy Erzsébet beszélgetett vele betegségéről, gyógyulásáról.

Az elszigetelődés mindig zsákutca

„Ha egyszer a szívünk megváltozik, nem csoda, hogy utána általunk a világ is megváltozik!” Az idézet Loyolai Szent Ignáctól való, aki Jézus Társasága néven 1540-ben megalapította a jezsuita szerzetesrendet. Ma a világ 112 országában tizenhatezer jezsuita él. Balázs Zsuzsa beszélgetőtársa András Csaba, a marosvásárhelyi Jezsuita Egyetemi Lelkészség lelkésze, aki hisz abban, hogy „ha egyszer a szívünk megváltozik”, az hatással lesz a szűkebb és tágabb környezetünkre is.
Budapest

Egy vonzódás formát kapott

„Ahogy a Jóisten hozzám lehajolt, nekem is ezt a szeretetet kell másoknak megmutatni. Meghívott, hogy az imádságban mindennap találkozzak vele, s adjam át magamat neki.” Juhos Gergely Benjamin ferences szerzetest június 3-án szentelték pappá az esztergomi Szent Anna-templomban.

A szerzetesi ruha senkit nem tesz különlegessé

Hivatásukat élik, nem is akárhogyan, mégis azt tartják a legfontosabbnak, hogy „istenszagúak” és mindenki számára elérhetőek maradjanak. A Szemlélek Társalgóban ezúttal szerzetesnővérekkel beszélgettek.
Magyarszék

„IGEN, ATYÁM...”

Május 30­-án ünnepelték a magyarszéki kármelita nővérek Jézusról nevezett Eszter nővér ezüstfogadalmát. Vele készítettek interjút nővértársai.
Bakonybél

Anzelm testvér és a Gemmauriciusz bronzműves műhely

A Szent MauríciuszMonostor bencés szerzetesei a Szent Benedek Regulája szerint élnek. Napirendjüket az „Ora, labora et lege! – Imádkozz, dolgozz és olvass!” – ritmusa határozza meg.
Szentföld

Jézus nyomában – Egy jezsuita a Szentföldön

Vízi Elemér SJ zarándokként látogatott el a Szentföldre, hogy találkozzon Jézussal az ő földjén, és közel kerüljön ahhoz a világhoz, amelyben született, tanított és gyógyított. Mit tapasztalt zarándokútján, és mit hozott haza magával a jezsuita szerzetes, aki februárig a rend magyar tartományának provinciálisa volt? Élményeiről beszélgetett vele Trauttwein Éva.
Budapest

Interjú Massimo Fusarelli ferences generálissal

Massimo Fusarelli OFM miniszter generális május végén Magyarországra látogatott rendtársaihoz, és pünkösdkor részt vett a csíksomlyói búcsún is. A ferences rend küldetéséről, béketeremtő missziójáról, a 800. évfordulókhoz kötődő jubileumsorozatról kérdezte Thullner Zsuzsanna a pasaréti ferencesek rendházában.

A Lélek teremt új kereteket

Minden szerzetesközösség, minden karizma Isten ajándéka egy-egy kor számára. Igaz ez Ferenc pápa szerint a világ nyolc országában működő, mindösszesen alig több, mint kétszáz tagú Szociális Testvérek Társaságára is, amely – a Szentatyának a januári audiencián tett spontán megjegyzése szerint – „kicsi, de erős, mint a bors”.
Budapest

Beszélgetés Hofher József jezsuita szerzetessel

Hofher József, „Hofi atya” jezsuita szerzetes pap, a Magyar Katolikus Egyház egyik legszínesebb egyénisége; szeretetteljes derű, jókedv sugárzik belőle. Hetvenedik születésnapja alkalmából beszélgetett vele Bodnár Dániel.
Budapest

Isten hívja létbe a pillanatokat

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatási és kutatási rektorhelyettese, a Fundamentális teológia tanszék vezetője; a Ferences Rendtartomány tanulmányi-nevelési titkára. Pappá szentelése 25 éves évfordulója alkalmából kérdeztük Ágoston testvért, akinek ezüstmiséjét május 14-én, a 8.30-as szentmise keretében ünnepeljük a pasaréti plébániatemplomban.
Szentföld

Beszélgetés Várnai Jakab ferences szerzetessel

Várnai Jakab OFM három éve a Szentföldön szolgál, a jeruzsálemi ferences Studium Theologicum tanára. Szentföldi életéről kérdeztük, és arról, hogyan hatnak látásmódjának alakulására Jézus kereszthalálának és feltámadásának helyszínei.
Budapest

Interjú Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetessel

Sajgó Szabolcs az egyik legismertebb magyar jezsuita szerzetes, aki csöndes, de nagyon energikus elszántsággal építi a párbeszéd útjait a különböző kulturális és vallási szokások között élők, hívők és hitetlenek, üldözők és üldözöttek, menekülők és menedéket adók között. Sokan verseiről és műfordításairól ismerik őt. Legutóbb a Párbeszéd Háza igazgatója volt nyolc évig – talán ez fejezi ki leginkább sokrétű tevékenységét.
Budapest

A száz éve alapított Szociális Testvérek Társaságáról

Alapításának századik évfordulóját ünnepeli idén a Szociális Testvérek Társasága. A magyarországi kerület történetéről kérdezte Németh Emmát, a társaság kerületi elöljáróját, a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájának elnökét, volt miniszteri biztost Vámossy Erzsébet.
Pécs

Nőnapi interjú Versegi Beáta nővérrel

Egyetemen és főiskolán oktat, coachként dolgozik, mindfulness meditációkat tart, balettozik, úszik, személyi edzőhöz jár, a kutyájával játszik. És persze előfordul, hogy nem elégedett azzal, amit a tükörben lát, vagy éppen teljesen kimerül. Akárcsak te és én, azzal a különbséggel, hogy ő örökfogadalmat tett, és apácaként él. A Nyolc Boldogság Közösség nővéreként, két szerzetestársával együtt Versegi Beáta most Pécsett él, ahol egyetemistákkal, felnőttképzéssel fog foglalkozni. Coaching után és kutyasétáltatás előtt beszélgettünk vele arról, milyen az élete egy modern apácának, és mire képesek a nők, ha mernek nagyot álmodni.

A legnagyobb ajándék a szerzetesi hivatásom

A legnagyobb ajándék, amit Istentől kaptam, az a szerzetesi hivatásom. Többen is megkérdezték tőlem az évek folyamán, hogy miért lettem szerzetesnővér, mi indított engem arra, hogy lemondjak a házasságról és Istennek ajándékozzam magam.
Budapest

András Attila egyik munkanapja

A február végén beiktatott András Attila SJ új provinciális mellé szegődött Szőnyi Szilárd és Pásztor Péter egyik első munkanapján, hogy bemutassák tevékenységének egyes helyszíneit, súlypontjait, és rajtuk keresztül személyiségének főbb vonásait.
Esztergom

Örömteli szolgálatban

Komáromi Előd OFM az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium prefektusa. Vele beszélgetett Vámossy Erzsébet Laetare vasárnapra készülve az örömről, amely végigkíséri az életét családjától kezdve a szerzetesi életén át a prefektusi szolgálatáig. Sőt, egészen addig az élményig, amikor Halmai Vilmos OFM atyát kísérték a végső útjára a feltámadás hitében.

Szabaddá kell tennünk magunkat a segítséget kérők számára

IMRE EDIT szociális testvér számos katolikus fiatal számára jelentett társat, biztos kísérőt a bentlakásos éveik során, sok kedves emlék köti össze őt a mára már saját útjukra lépett egykori diákokkal. Amikor a szerzetesekre gondolunk, talán mindenkinek az jut eszébe, hogy biztos vallásos neveltetésben volt része, Jézus kezét fogva cseperedett fel. De mi van akkor, ha a szülők soha nem jártak templomba, nem beszéltek Istenről? Hogyan lehet így mégis valaki az Úr megszentelt életű szolgája? Ismerjék meg Imre Edit SSS különleges történetét.
Budapest

A világítótorony virrasztója

Oly sok minden foglalkoztatta a február 25-én elhunyt Lukács Lászlót, hogy szinte lehetetlen tömören összefoglalni, ki is volt ő. Mégis megkockáztatható, hogy pedagógiai vénájú tudós szerzetesként alkotott maradandót a katolikus egyház és a magyar kultúra XX. és XXI. századi történetében. Görföl Tibor írása.
Budapest

Fehérváry Jákó a szerzetességről

Gyertyaszentelő Boldogasszony és a megszentelt élet ünnepe alkalmából a szerzetesi hivatásról beszélgetett Vámossy Erzsébet a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorával, a budapesti Szent Szabina-kápolna és Bencés Tanulmányi Ház vezetőjével. Fehérváry Jákó bencés szerzetes 25 évvel ezelőtt tett örökfogadalmat.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41