Szentté avatják az ignáci lelkiséget terjesztő Mama Antulát

Róma
Ferenc pápa engedélyezte a Szentté avatási Dikasztérium dekrétumának közzétételét, mely elismeri az argentin Maria Antonia di San Giuseppe közbenjárásának tulajdonított csodát. A Mama Antulaként ismert világi nővér az ignáci lelkiség terjesztője volt, több lelkigyakorlatos házat hozott létre a XVIII. századi latin-amerikai országokban.

 

Hamarosan a szentek között tisztelhetjük Mama Antulát, akit 2016. augusztus 27-én avattak boldoggá. Marcello Semeraro bíborost október 23-án délután fogadta audiencián a pápa, és engedélyezte a dekrétum közzétételét, mellyel elismerik a Buenos Aires-i Lelkigyakorlatos Ház alapítójának közbenjárására történt csodás gyógyulást. Egy olyan súlyos agyvérzéses beteg gyógyult meg, akit a Sant Fe-i kórházban ápoltak kómás állapotban, vérmérgezéssel, többszörös szervelégtelenséggel, esélyei elenyészőek voltak arra, hogy valaha visszatér a normális élethez, tekintettel a visszafordíthatatlan agyi károsodásra, amit elszenvedett. A páciens, Claudio gyógyulásáért egész családja, barátai és mások is imádkoztak Boldog Maria Antonia di San Giuseppe közbenjárásért fohászkodva. Pár nap elteltével számottevő javulás mutatkozott a beteg állapotában. Néhány hónapnyi fizikoterápia után Claudio újra önellátó lett, képes arra, hogy a hétköznapokban normális kétkezi munkát végezzen.

80 ezer emberhez juttatta el az ignáci lelkigyakorlatot

Világi nevén Antonia de Paz y Figueroa 1730-ban született Silipicában (Santiago del Estero tartomány) tehetős családban. Jó vallási, lelki és kulturális képzésben részesült, és már fiatalon kapcsolatba került az ignáci spiritualitással. 1745-ben kötelezte el magát a jezsuita lelkiség mellett, letette magánfogadalmait és más megszentelt nőkkel együtt közösségi életet kezdett. Gaspar Juárez jezsuita atya vezetésével gyermekek oktatásának szenteli magát, a betegeket gondozza és segíti a szegényeket. 1767-ben, amikor III. Károly parancsára a Jézus Társasága papjait kitiltják a spanyol korona területeiről, Maria Antoniában megérlelődik az elhatározás: továbbviszi a lelkigyakorlatok hagyományát, melynek céljából egy házat kíván nyitni. Gyóntatója és püspöke teljes egyetértésével megvalósítja tervét. Sokat utazik, hogy terjessze az ignáci spiritualitást és újabb lelkigyakorlatos házakat hívjon életre. Vágya az, hogy elmenjen oda, ahol nem ismerik Istent, így jut el Uruguayba, Montevideóba. Buenos Aires-ben megalapítja az Independencia úton a Lelkigyakorlatos Szent Házat. 1799 március 7-én, 69 éves korában adja vissza lelkét Teremtőjének. Becslések szerint földi pályafutása alatt közel 80 ezer ember vett részt jóvoltából a Loyolai Szent Ignác által megteremtett lelkigyakorlatok élményében. Hamvai a Buenos Aires-i Kegyes Miasszonyunk templomban nyugszanak.

 

Forrás és fotó: vaticannews.va

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41