Legyetek szabadok! Éljetek!

Kozármisleny
Megújította Szabályzatát az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei közössége

 

Immár több mint két éves szinodális folyamat áll mögöttünk, melynek gyümölcseként megszületett az új Szabályzat, amely az életet kívánja kibontakoztatni közösségünk számára. Ebben a munkában meghallgattuk egymást, megvitattunk kérdéseket, új megoldásokat fogadtunk be, és régieket engedtünk el. Ezt a folyamatot Dr. Balogh Márta nővér a Nyolc Boldogság közösség tagja, egyházjogász kísérte és segítette. Az ő munkája, tanítása, bátorítása nélkülözhetetlennek bizonyult, ezúton is köszönjük neki! Megpróbáltuk, amennyire csak lehetett, átvilágítani életünket és a mai kor, egyházjog, kihívások és szükségletek értelmében összefoglalni. Mindezt a megújulás vágyával, a Krisztusban való meggyökerezés reményével, és a karizmánkban való megerősödéssel tettük. 

Különleges és áldásos körülménynek érezzük, hogy ferences nővéri közösségünk rendkívüli káptalanja 2023 őszén, október 11-én fogadta el az új Szabályzatot, amely évben éppen a Megerősített Regula jóváhagyásának 800. jubileumát ünnepli a ferences család, elsősorban az első rend testvérei. Kérjük ezért továbbra is, Szent Ferenc közbenjárását és Isten áldását közösségünkre, hogy mindazt, amit kér tőlünk felismerjük és azt képesek legyünk szabadon megcselekedni. Úgy legyen!

Szabályzatunk alapja az evangélium. Maga a Szabályzat pedig segítség, hogy Szent Ferenchez hasonlóan, Urunk, Jézus Krisztus tanítását és nyomdokait állhatatosan kövessük. „Mert azért küldött benneteket az egész világra, hogy szóval és tettel tanúságot tegyetek Igéjéről.”  (LRend 9)

 

Forrás és fotó: Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41