Örökfogadalmat ünnepeltek Pannonhalmán

Pannonhalma
„Egyért könyörgök az Úrhoz, csak egyet kérek: hogy lakhassam az Úr hajlékában, amíg csak élek.” Ez a zsoltárvers is elhangzott augusztus 6-án a pannonhalmi Szent Márton-bazilikában, amikor Fülöp testvér örökfogadalmat tett. Ahogy ő mondja, Istennel együtt hozta meg a döntést, amelynek az alapja az, hogy az Úr hűséges hozzá.

Kisnémet László – beöltözésekor kapta a Fülöp nevet – 2010-ben végzett a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban. Már gimnáziumi évei alatt is érezte Isten hívását, eleinte papnak készült. Idővel azonban rájött, hogy vágyik a közösségre, a közösségi életre. Ekkor érdeklődése a szerzetesi élet felé fordult, de – az őt segítő atyák javaslatára – előbb egyetemre ment. Történelem, szociológia és teológia szakon diplomát szerzett. Közben pedig folyamatosan egyre erősödött, érlelődött benne a gondolat, hogy szeretne bencés szerzetes lenni Pannonhalmán. Végül 2016-ban megkezdte jelöltidejét, majd novíciátusát és 2018. február 2-án egyszerű fogadalmat tett.

„Szent Ignác úgy tartja, hogy amikor döntünk, tulajdonképpen két jó dolog közül választunk. Eljutottam arra a szabadságra, hogy az én életemben is két jó közül – családos, vagy szerzetesi élet – kell választanom és a jobbik részt keresem, amellett hozok egy döntést. Meggyőződésem, hogy számomra ez a szerzetesélet” – mondja Fülöp testvér. Ezzel a meggyőződéssel kérte Urunk színeváltozásának ünnepén, augusztus 6-án is, hogy örökfogadalmat tehessen. „Ennek az elköteleződésnek az alapja, hogy Isten hűséges hozzám. Én az Ő hűségére, szeretetére, irgalmára, az életem felett kimondott döntésére válaszolok azzal, hogy egész életemre állhatatosságot fogadok ebben a közösségben.”

Az ünnepélyes örökfogadalommal – ahogy Cirill főapát a homíliájában fogalmazott – Fülöp testvér végleg Jézus mellé szegődött. „Ezzel átadod magad Istennek, hogy a saját életedben megismerd és megtapasztald – túl minden elméleten és előre gyártott elképzelésen – az élő Isten szeretetét, barátságát, amellyel gyermekévé és Krisztus társörökösévé fogadott. Legyen ez a mondat: »Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik« a te életedé is.”

A prédikáció után a közösség a Mindenszentek litániájában kérte a Fülöp testvér által kiválasztott szentek közbenjárását, ő maga pedig leborulva feküdt az oltár mögött. Majd felolvasta fogadalmát, amelyet ő és Cirill főapát is aláírt a jelenlévők előtt. A szertartás különösen meghitt pillanata volt, amikor a fogadalmat tevő a szentély felé fordulva, kitárt karral háromszor elénekelte a zsoltárverset, amelyet a közösség minden alkalommal megismételt: „Fogadj el engem, Istenem, szent igéd szerint, hogy neked éljek, és ne szégyeníts meg engem, mert Tebenned bíztam, Uram!”

A zsoltárvers után a szerzetesszentelő imádság következett, majd Cirill főapát megáldotta a kórusruhát, a kukullát, amelyet Fülöp testvér magára is öltött, végül pedig a befogadás jeleként minden örökfogadalmas békecsókkal köszöntötte őt.

Fülöp testvér a következő évben Rómában tanul fundamentális teológiát. Hittel tekint a jövőbe és bízik abban, hogy tehetségét és tudását gyümölcsözően tudja a bencés közösség és a magyar teológia szolgálatába állítani.

 

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41