Labancz Zsoltot választotta elnökévé az Európai Szerzeteselöljárói Konferenciáik Uniója

2018. már. 5. (hétfő) 08:30
Snagov

"Tedd tágassá sátradban a helyet..." volt a 18. UCESM általános gyűlés fő témája.

2018. március 5-10-ig tartotta 18. általános gyűlését az Európai Szerzeteselöljárói Konferenciáik Uniója, az UCESM (Unio Conferentarium Europae Superiorum Maiorum).

A tanácskozásnak egy férfi karmelita kolostor adott otthont a Bukarest melletti Snagovban. A magyarok számára fontos, hogy ez az a település, ahol közel fél évet töltött házi őrizetben Nagy Imre családjával 1956 novembere és 1957 áprilisa között. Az UCESM 28 tagországából 85 szerzetes érkezett ide egész Európából - Írországtól Oroszországig. A Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciáját (MRK) Deák Hedvig OP elnök és Lobmayer M. Judit SSND elnökségi tag, a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciáját (FSZK) Labancz Zsolt SchP elnök képviselte.

A találkozó mottójaként Izaiás próféta könyvének egyik sorát választották: "Tedd tágassá sátradban a helyet..." (Iz 54,2). Ennek kapcsán együtt keresték a választ arra, hogy történelmünknek ebben a kritikus időszakában mi a szerepe az európai szerzeteseknek az emberi méltóság védelmének szolgálatában. Számos olyan tanúságtétel hangzott el, amely olyan missziós tevékenységeket mutatott be, melyeknek során szerzetesek korunk ínségeire válaszolnak.

Adina Balan IBVM romániai nővér ismertette a RENATE (Religious in Europe Networking Againts Trafficking an Exploitation/ Szerzetesnők Európai Hálózata az Emberkereskedelem és Kihasználás Ellen) keretében végzett munkáját. Elsősorban az áldozattá vált nők megsegítésében tevékenykednek, ahogyan azt egy megrázó dokumentumfilm bemutatta. A szervezetnek számos nőt sikerült megmenteni, akiket azóta is kísérnek, és megadnak számukra minden segítséget, hogy új életet kezdhessenek.

Carmen Sammut SMNDA és Patricia Murray IBVM nővér, az UISG (Rendfőnöknők Nemzetközi Uniója) elnöke és titkára előadást tartottak a Szicíliában működő menekültszolgálatról, melyben különböző női szerzetesrendek működnek együtt. Felix Mushobozi, tanzániai származású szerzetes, az USG (Legfőbb Elöljárók Nemzetközi Uniója) nevében a férfi szerzetesrendek közötti összefogással működő libanoni menekültszolgálatról számolt be. A sikeres és békés integrációra mutatott be európai példákat José Ignacio García SJ, a Jezsuita Menekült Szolgálat európai regionális igazgatója. Alois testvér Taizéből megosztotta annak a folyamatnak örömét, ahogyan a testvérek közössége készségessé vált a befogadásra, és ezzel példát adott a környék településein élő családoknak is.

Megrendítette a hallgatókat a két ukrajnai nővér, Anna Zajnkovszka FMA és Valentina Riabusko SMSVP nővér beszámolója a háborúval sújtott területeken élő emberek között végzett pasztorációs munkáról. Miközben Európa "megszokta", hogy Ukrajnában háború van, az ő életük mindennapjait meghatározza a félelem. Egyik nővér nem titkolta el személyes érintettségét sem, mikor megosztotta, hogy saját családján belül is megéli a hazáját jellemző szétszakítottságot.

Egy romániai roma nyomortelep rehabilitációs projektjén dolgozik Lucian Bobarnac minorita atya. Az itt élő gyermekek és felnőttek felemelését olyan alapvető ismeretek átadásával kezdték, mint a mosás vagy a szendvicskészítés. A viskók körül eltűnt a szeméttelep, helyette meghonosították a levendulát, melyből olajat készítenek, és értékesítik. Az iskola tantermébe a diákokon kívül beülhetnek a szülők is, és pótolhatják az elmaradt iskolai tanulmányokat.

A 18. általános gyűlés feladata volt, hogy miután 2017 szeptemberében Giovanni Peragine SRSP atyát, az UCESM elnökét dél-albániai apostoli adminisztrátorrá nevezték ki, új elnököt válasszon helyette. A magyar Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája elnökére, Labancz Zsolt piarista provinciálisra esett a választás. Ezáltal két magyar tagja lett az UCESM vezetőségének, hiszen Deák Hedvig domonkos általános főnöknő, az MRK elnöke 2016 óta tagja az elnökségnek. Az alelnöki tisztséget továbbra is Daniéle Faltz DCN, luxemburgi szerzetesnővér tölti be, aki mellett Nyikolaj Dubinyin, oroszországi minorita szerzetes a negyedik elnökségi tag. Munkájukat - mint általános titkárnő - Marjolein Bruinen, hollandiai domonkos nővér segíti.

A csaknem egy hétig tartó összejövetel alkalmat adott a szerzeteseknek egymás közelebbi megismerésére, testvéri kapcsolatok építésére, a helyi történelem megismerésére, így magának a találkozónak is volt egyfajta "tágas sátor" élménye. Egy délután közösen Bukarestbe kirándultak, ahol megtekintették a skanzent, a római katolikus és az ortodox főszékesegyházat. A város szívében felkeresték a Stavropoleos ortodox női monostor templomát, ahol a főnöknő részletesen bemutatta a liturgikus teret, a közösség monasztikus életét. Átmehettek a monostorba is, ahol a könyvtárban több száz éves liturgikus könyveket vehettek kezükbe.

A várost járva, az idegenvezető által sokszor elhangzott Ceaucescu neve. A diktátor uralmáról és általában a román kommunista terror történetéről egy vendégelőadó, Ana Blandiana előadásából is sokat megtudhattak a résztvevők. Az írónőnek nagy szerepe volt abban, hogy a máramarosszigeti börtönből (Sighet) a budapesti Terror házához hasonló emlékhelyet alakítottak ki. Itt raboskodott egy ideig Márton Áron püspök, Godó Mihály jezsuita és a 2013-ban boldoggá avatott vértanú, Vladimir Ghika, a Bukaresti Főegyházmegye papja is.
 

Bátorító volt a romániai és a vatikáni egyházi vezető személyiségek látogatása, jelenléte. A gyűlést megtisztelte José Rodríguez Carballo OFM, a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának titkára,  Miguel Maury Buendía, romániai apostoli nuncius, Ioan Robu, bukaresti római katolikus érsek, valamint Florentin Crihălmeanu, a Kolozsvár-szamosújvári görögkatolikus egyházmegye püspöke.
 
A találkozó zárásaként a szerzetesek közös nyilatkozatot fogalmaztak meg arról, hogy Jézus Krisztus evangéliumát és a Szentlélek indításait követve, imádsággal és testvéri szolgálattal továbbra is összefognak az emberi méltóság védelmében, támogatják a menekülteket, a migránsokat és mindazokat, akik mai korunkban rászorulnak a védelemre, támogatásra.
 

Forrás és fotó: Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41