Ugrás a tartalomra
beszámoló Nemzetközi
2015. május 21. 11:45
Róma

Világítsátok meg a jövőt!

Ferenc pápa és a szerzetesek kihívásai: P. Spadaro SJ könyve – tájékoztat a Vatikáni Rádió.

„Világítsátok meg a jövőt” – ezt a címet viseli az a kötet, amely az olvasók elé tárja  Ferenc pápa és a férfi szerzetesrendi legfőbb elöljárók közti beszélgetést, amelyre 2013 novemberében került sor zárt ajtók mögött. A könyvet P. Antonio Spadaro jezsuita szerkesztette és az Ancora Kiadó gondozásában jelent meg: május 21-én kerül az olasz könyvesboltok polcaira. A kötetben a Civiltà Cattolica – című jezsuita folyóirat főszerkesztője, Spadaro atya reflektál arra a felszólalásra is, amelyet 1994-ben II. János Pál pápa által összehívott szinóduson az akkori Bergoglio püspök mondott el a megszentelt életről. A könyvről és - a megszentelt élet kapcsán - Ferenc pápának a szerzetesekhez fűződő kapcsolatáról kérdezte a Vatikáni Rádió Spadaro atyát.

Nyílt és őszinte beszélgetés a szerzetesi élet értelméről

A pápa nyíltan, nagy őszinteséggel és parréziával – ahogy szereti mondani - kívánt beszélni a szerzetesrendek legfőbb elöljáróival. A most publikált szöveg tehát nem egy beszéd, annál is inkább, mert a pápa világosan elmondta, hogy nem állt szándékában beszédeket mondani vagy hallgatni. Ez egy beszélgetés szövege, tehát élő, lelkes és nem merev. A megszentelt élet évében pedig úgy döntöttünk, hogy közzétesszük ezt a szöveget könyv formájában, hogy segítse a figyelmes elmélyülést korunk szerzetesi életének értelméről – magyarázta a Vatikáni Rádiónak P. Spadaro.

A szerzetesek világítsák meg a jövőt

Ami a szerzetesek előtt álló jelenlegi kihívásokat illeti, Ferenc pápa kívánsága az, hogy karizmájukat ne mereven és egysíkúan éljék meg. A pápa egész megszólalása a rugalmasság, a figyelem, a meghallgatás jegyében történt: arra szólította a szerzeteseket, hogy érezzék az egész egyház részének magukat, vagyis Isten zarándokúton lévő hű népe tagjainak. Spadaro atya felsorolja a kihívásokat tanulmányában, amely a pápai beszélgetés szövegét követi. Ezek között találjuk a pápa azon felhívását, hogy a szerzetesek ne csak radikálisok legyenek – mint minden keresztény –, hanem egyben próféták is, vagyis ahogy a könyv címe mondja: világítsák meg a jövőt. Egy olyan egyház képe rajzolódik ki ebben a kötetben, amelyik nem zárkózik be önmagába, hanem meghallgat, és mély párbeszédben van a valós igényekkel, amelyeket talán nem is tudunk megérteni.

A jezsuita Bergoglio püspök tapasztalata 1994-ből

A megszentelt életről tartott 1994-es szinóduson felszólalt az akkori Bergoglio püspök, aki személyes és szerzetesi lelkipásztori tapasztalatának konkrét valóságából indult ki. Akkor Buenos Aires segédpüspöke volt, s rövidke beszédét alapvetően meghatározta az, hogy a szerzetesi életre úgy tekintett, mint Isten népe életének részére. Nem elvontan, mint egy ájtatos szigetre vagy mintha a karizma valami más és külön dolog lenne az egyház rendes életéhez képest. Ezeket a témákat valójában most pápaként is sorra előveszi. Az 1994-es beszéd elolvasása tehát támpont lehet Ferenc pápa mai tanításának megértéséhez a szerzetesi életre vonatkozóan.

A könyvből mindenki meríthet, nemcsak szerzeteseknek szól

Természetesen a most megjelenő kötetben meghatározott személyek szólalnak meg: vagyis a szerzetesi legfőbb elöljárók. Mindazonáltal az egész egyház képe, nem pusztán a szerzetesi élet dimenziói tárulnak föl az olvasó előtt. Nagy ívű, a valóságra rendkívül figyelmező beszéd ez, amely mindenkihez szól, nemcsak a szerzetesekhez. Segít megérteni a mai egyházat, annak nehézségeit, az előttünk álló kihívásokat. Ebben tud irányt mutatni nekünk Ferenc pápa: merre tartson az egyház? A radikálisan missziós nyitás, a nagy kihívások előtti nyitás felé – mondta még a Vatikáni Rádiónak P. Antonio Spadaro jezsuita, a „Világítsátok meg a jövőt” – című könyv szerkesztője.

(gá)

 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Radnai Kinga - asszisztens
Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Schumicky Mária - NEK kapcsolattartó
Tóth Rezeda - NEK asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41