Új jezsuita provinciális: P. Vízi Elemér

2016. nov. 8. (kedd) 11:30
Róma
Az újonnan választott jezsuita általános rendfőnök, P. Arturo Sosa november 7-án kihirdette következő magyar provinciális nevét: P. Vízi Elemér személyében. A kihirdetés az éppen most zajló 36. Általános Rendgyűlésen történt.

A provinciális beiktatása várhatóan 2017 elején lesz.

Vízi Elemér 1974. február 24-én született Csíkszeredában. 1980-1992 között Csíkdánfalván végezte általános iskoláját, illetve Gyulafehérvárott középiskoláját. 1992-1994 között a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán tanult filozófiát, majd 1994-1998 között a németországi Freiburg-ban teológiát. 1998-2000 szentelési előkészületként hat hónapot töltött Gries-ben, P. Jálics Ferencnél, majd pasztorális gyakorlatot ill. továbbképzést végzett Székelykeresztúron, St. Peter im Schwarzwald-ban, és végül diakónusként Sepsiszentgyörgyön.

Csíkdánfalván szentelték pappá 2000. július 30-án. Ezt követően 2000-2003 között Gyulafehérvárott érseki titkárként szolgált. 2003. szeptember 15-én lépett be a szegedi jezsuita noviciátusba, ahol fogadalmait 2005. szeptember 6-án tette le.

2005-2006-ban a kanadai Toronto melletti Guelph-ben vett részt a Regis College 9 hónapos lelkivezetés-képzésén. 2006-2007 között a novíciusmester sociusa (helyettese) Budapesten, majd 2008-óta a Manréza lelkigyakorlatos központ igazgatója Dobogókőn. 2010 óta vezeti az Ignáci Lelkiségi Központot. A lelkigyakorlatok kísérése és a lelkivezetés mellett a személyesen kísért lelkigyakorlatok kultúrájának meghonosítása képezte szolgálatának fő irányát. 2011-től többedmagával elindította és vezeti a lelkigyakorlat-kísérő és lelkivezető képzést.

2013-2014 között végzi el terciáját Dublin-ban, ebből két hónapot Nepálban, Kathmandu-ban. 2014 óta a provinciális sociusa. 2015-ben tette le ünnepélyes fogadalmait. Jelenleg a magyar provincia küldötteként a rend október 2-án kezdődött 36. Általános Rendgyűlésén vesz részt Rómában.

A Provinciális feladata

A jezsuita rend rendtartományokra, provinciákra tagolt, amely általában egy-egy országot fed le. Esetünkben a magyar provincia sajátossága, hogy határon túli szolgálatokban is jelen van. A provinciát a hat évre kinevezett provinciális vezeti, kinevezése nem meghosszabbítható. A provinciális a rendi közösség és szolgálata egyszemélyi vezetője, akinek munkáját a konzultus segíti.

A Provinciális kinevezési folyamata

A többlépcsős folyamat első részében a helyi közösségekben a rendtagok beszélgetésekben és imában fogalmazzák meg az új provinciális “arcélét”, azaz, hogy milyen kihívásokat látnak a következő évekre és abban milyen adottságokkal kell az új vezetőnek rendelkeznie. Miután ezt leírták és elküldték a provinciálisnak, akkor tőle az egyes jezsuiták külön kapnak megszólítást, hogy a közösen végzett reflexió alapján most egyénileg fontolják meg és imádkozzák át, hogy melyik három jezsuitát tudnák javasolni az új provinciálisnak. Az ezen javaslatokból kialakuló “terna”, az a három név, amelyet imádságos közösségi megfontolás után javasol egy provincia az általános rendfőnöknek (P. Generális), hogy közülük válassza ki a lehetséges új provinciálist. A P. Generális – tanácsadói segítségével – kiválasztott személyt ezen folyamat alapján nevezi ki új provinciálisnak.

Forrás: jezsuita.hu

 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41