Ugrás a tartalomra
beharangozó Hazai
2019. április 11. 10:00 to 2019. április 12. 9:45
Budapest

Szerzetesi Pedagógiai Innovációk Konferencia 2019

A Férfi Szerzetes-Elöljárók Konferenciája (FSzK) és a Magyar Rendfőnöknők Konferenciája (MRK) elnökségei által életre hívott köznevelési koordinációs csoport 2018 szeptembere után másodízben szervezi meg az iskolafenntartó szerzetesrendek találkozóját. 

Meggyőződésünk szerint a szerzetesi fenntartású iskolák azok, amelyek mai nevelési-oktatási rendszerünkben a megújulás élharcosai lehetnének, hiszen az iskoláztatás történetében mindig igyekeztek élen járni a korszerű tudás elterjesztésében. A konferencián ezért szeretnénk felmérni, hogyan állunk az újítások, a sajátos módszerek alkalmazása terén a mi iskoláinkban. Emellett nagyon fontos, hogy a korábbi műhelykonferencián bemutatott és ma már véglegesített, és a szerzetesi elöljárók konferenciája által ajánlott etikai kódex intézményi bevezetésének módjáról beszélgessünk.

Az iskolafenntartó szerzetesrendek képviselői újabb találkozásának

időpontja: 2019. április 11., csütörtök 10 órától 15 óráig.
helyszíne: Budapest, Sapientia Hittudományi Főiskola.

Erre az alkalomra várjuk az elöljárókat, a rendek oktatásért-nevelésért felelős munkatársait és az innovációban érdekelt kollégákat. Közösségenként 3-4 fő részvételére van lehetőség.

A mostani találkozó központi fogalma a pedagógiai innováció lesz, célja pedig, hogy számba vegyük a szerzetesi fenntartású nevelési-oktatási intézmények innovatív kezdeményezéseit, és néhányat mélyebben is megismerjünk ezek közül. A szerzetesi iskolák mindig igyekeztek élen járni a korszerű tudás elterjesztésében, s reményeink és tudomásunk szerint így van ez ma is. A pedagógiai innovációk gazdagságának felmérése tehát a következő alkalom legfontosabb célja.

Szeretnénk sort keríteni még a műhelykonferencián arra is, hogy beszámoljunk az immár elfogadott etikai kódex intézményi bevezetésének lehetséges módozatairól, valamint arra, hogy az elmúlt alkalommal felvetett témákról beszélgessünk.

A konferencia honlapja a következő: https://szpik.kozneveles.szerzetesek.hu
-Kérjük, hogy – ha még nem tette meg, – a konferencia honlapján legyen szíves regisztrálni az eseményre április 2. (kedd) 16.00 óráig.

-Arra kérjük, gondolják át, milyen innovációk jöttek létre intézményeikben, és közülük melyeket mutatnák be a szerzetesi iskolák közösségének. Az innovációk egységes összefoglalásának céljára készítettünk egy sablont, amely a honlapon érhető el a regisztrált tagok számára. Azt kérjük, hogy minden fenntartó legalább egy és legfeljebb az intézményeivel azonos számú innovációt mutasson be, legkésőbb április 2. (kedd) 16.00 óráig.

-Kérjük, hogy tanulmányozza a feltöltött innovációkat, és osszon szét 10 pontot közöttük aszerint, melyik milyen mértékben érdekli Önt, és hallgatná meg azokat szívesen a konferencián. Választását „elektronikus szavazás” útján teheti meg április 2. (kedd) 16.00 óra és április 4. (csütörtök) 20.00 óra között. Április 5-én, pénteken levélben értesítjük a közösséget az eredményekről és a konferencia végleges programjáról.

-Kérjük, hogy az Önök által fenntartott intézményi körből invitáljon 2-3 olyan pedagógust („innovátort”) is, akit úgy ismer, hogy a pedagógiai megújulás ösztönzője lehet.
Kérjük, hogy kérdéseikkel és felvetéseikkel forduljanak munkatársunkhoz a titkarsag@szerzetesek.hu email-címen.

Regisztráció a konferenciára itt: https://szpik.kozneveles.szerzetesek.hu/user/register

Fotó: play.google.com

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Radnai Kinga - asszisztens
Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Schumicky Mária - NEK kapcsolattartó
Tóth Rezeda - NEK asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41