Szerzetesi összművészeti est

2019. szep. 13. (péntek) 18:00
Budapest

"Kenyér és borszínben elrejtezett..." címmel megrendezett szerzetesi összművészeti esten vehettek részt az érdeklődők szeptember 13-án a Jézus Szíve Társasága kollégiumában Budapesten. 

Többféle szép szándékot ötvözött ez az este, amely egyben ősbemutató is volt.

Ebben az évben különféle szerzetesrendek tagjai megalapították a Szolgáló Krisztus Összművészeti Szerzetesműhelyt (SZÖSZ). Németh Katalin Anna, ferences betegápoló nővér ezzel hívta meg a műhelybe az alkotó szerzeteseket:  "Assisi Szent Ferenc buzdítása, mely élénken él bennem: "Testvérek, kezdjünk már szolgálni a mi Urunknak és Istenünknek..." sürgetett engem, hogy megkeresselek titeket és meghívjalak benneteket, hogy részesüljünk együtt Isten teremtő, alkotó munkájának folymatában."  Ezt elsőként Kurczina Teréz SJC testvér és Egyed Rita OP nővér hallották meg, és találkozásaikból nőtt ki az a gondolat, hogy egy est keretében megmutathassák azt, hogyha mindenki a saját tehetségét adja a közösségnek, akkor abből valami sokkal nagyobb fog születni. Ennek lehettünk tanúi ezen az esten.

Az alkalom másik célja az volt, hogy - készülve a Nemzeti Eucharisztikus Kongresszusra -  megmutassa az Eucharisztia forrásszerepét a (nem csak) szerzetesi életben. 

A jelenlévők az együttlét örömén túl megélhették, milyen érzés, amikor a költészet, a zene és a képzőművészet egymásba fonódva vezet minket egy úton, melynek célja az Isten dicsérete. 

A költészet nyelvén Kurczina Terézia versei szóltak az Eukarisztiában jelen lévő Krisztusról, melyeket Balog Anikó adott elő.

A képzőművészet nyelvén Németh Anna, Hegyi Klára szerzetesek, és Sóvári Melinda fejezték ki a bennük élő Istent.

Zenével dicsérte a Teremtőt Tóth Teréz, Fáy Franciska és Antal Krisztina nővér a Szent Ferenc Kisnővérei közül; Melega Anna, Kiss-Albert Márta, Egyed Rita domonkos nővérek, és a domonkos nővérekből álló kórus, melyet Mátray Mária vezényelt.

Interaktív tárlatvezetésre invitálta a résztvevőket Kiss Ferenc jezsuita testvér. Arra hívta meg a jelen lévőket, hogy szavakkal, csenddel, mozdulatokkal fejezzék ki viszonyukat a kiállított képekhez, egymáshoz és az itt és most jelen lévő Istenhez.

2020-ban Pécsett szeretnék újra megszervezni a szerzetesi összművészeti estet.

Az előadás az Ars Sacra Fesztivál keretében került megrendezésre. 

 

Írta: Mészáros Anett/MSZKI

Fényképezte: Veres Szabolcs

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41