A szerzetesek nevelői tanúságtevők, ne csak tanítók legyenek

2015. ápr. 8. (szerda) 10:00 – ápr. 11. (szombat) 18:00
Róma

„Meggyőződésem, hogy ott, ahol olyan nevelők vannak, akik saját tanúságtételükkel képesek átadni másoknak a megszentelt élet szépségét, nincs hivatáskrízis. Erre kaptatok meghívást, kedves nevelők! Ne legyetek csupán tanítók, legyetek mindenekelőtt a krisztuskövetés tanúságtevői saját karizmátok által! És ez úgy lehetséges, ha minden nap újra felfedezitek azt az örömöt, hogy Krisztus tanítványai lehettek. Mindegyikünk életében van egy galileai tapasztalat, mint az első tanítványok életében. Ezt a Galileát, ahol találkoztunk Jézussal nem lehet elfelejteni. És a tanúságtétel akkor lehetséges, ha gyakran elzarándokolunk a mi Galileánkba, hiszen másként fennáll a veszélye annak, hogy nem tudjuk, miért vagyunk ott, ahol vagyunk.”

A megszentelt élet nevelőinek találkozója Rómában

Áprili 8-a és 11-e között római találkozón vettek részt a megszentelt élet nevelői. A Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai által szervezett továbbképzésre a megszentelt élet pápai jogú intézményeinek nevelői voltak hivatalosak. A találkozóra a világ minden tájáról érkeztek szerzetesek és szerzetesnők, közel 1400-an. A továbbképzés fő témája a megszentelt élet önazonossága, és az erre való felkészítés módszertana a mai világban. Az előadások mellett a program része volt több mint ötven, aktuális témákhoz kapcsolódó csoportos tevékenység és a találkozó lezárásaként egy beszélgetőfórum a szerzetesi nevelés interdikaszteriális jövőképével kapcsolatban, amelyen részt vett Stella bíboros, a Kléruskongregáció prefektusa és Rodríguez Carballo, valamint Zani érsekek, a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai, valamint a Nevelésügyi Kongregáció titkárai.

Pápai audiencia a Vatikánban

A találkozó résztvevői szombaton délben Ferenc pápával találkoztak a vatikáni VI. Pál teremben. A Szentatya hozzájuk intézett beszéde elején nevetve megjegyezte, hogy amikor hallotta, hányan lesznek, azt gondolta: furcsa, hogy több a nevelő, mint a szerzetes. Komolyra fordítva a szót, Ferenc pápa kiemelte, hogy a szerzetesi hivatások komoly számbeli csökkenésének vagyunk tanúi, és ez még inkább sürgeti a nevelők feladatát annak érdekében, hogy a fiatalok szívébe Jézus szívét ültessék.

Misszióra nevelés a világ minden pontján

Beszédében továbbá kifejezte, hogy szép dolog szerzetesek nevelőinek lenni, hiszen a megszentelt élet az Egyház egyik legnagyobb kincse. „Fontos a misszió, de szintén fontos a misszióra, az evangelizáció szenvedélyére való nevelés, és arra, hogy el kell menni mindenhová, a perifériára, hogy mindenkinek beszélhessünk Krisztus szeretetéről. Mindez pedig szilárd alapokat igényel, a személyiségnek egy olyan keresztény struktúráját, amelyet a mai családok csak ritkán tudnak megadni. Ez növeli a ti felelősségeteket” – hangsúlyozta a Szentatya.

A türelem a nevelők erénye

„A nevelőknek nagy szívük kell, hogy legyen a fiatalok számára, hogy bennük is nagy szíveket tudjanak nevelni, irgalmasságban gazdag és gyengédséggel teli szíveket. Nem igaz, hogy a mai fiatalok középszerűek és nem nagylelkűek, de szükségük van arra, hogy megtapasztalják, nagyobb öröm adni, mint kapni (vö. ApCsel 20,35), hogy nagy szabadság rejlik egy engedelmes életben, hogy egy szűz szív nagyon termékeny lehet, és nagy gazdagságot jelent nem birtokolni semmit sem. Szükséges tehát szeretetteljes figyelemmel kísérni a nevelés útjának minden szakaszát, és odafigyelni a hivatásbeli megkülönböztetésre, hogy az esetleges számbeli krízis eredménye ne egy még sokkal nagyobb minőségbeli krízis legyen” – hangsúlyozta a pápa, majd rögtönözve hozzátette: „Fontos, hogy tudjunk nemet mondani. De nem elüldözni, nem-nem! Fontos, hogy amint kísérjük a belépést, kísérnünk kell a kilépést is, hogy a fiatalok a mi segítségünkkel megtalálják az utat, amelyen járni akarnak. Fájdalmas és kemény dolog, amikor egy tanítvány három-négy év után azt mondja, hogy ő nem bírja tovább, ő egy másik szerelmet talált, amely természetesen nem ellenkezik Isten szerelmével, de ő egy másik utat választ, és elmegy.” A Szentatya ezt egyrészt a nevelők mártíriumának nevezte, másrészt pedig hangsúlyozta, hogy a türelem a nevelők erénye. „Isten tud várni, tanuljátok meg ezt ti is!” – mondta.

Cenzúrázzák a pápát? A megszentelt élet tisztítótűz

A pápa mosolyogva jegyezte meg, hogy hiányzik egy részlet a beszédéből, amelyet ő beleírt: „úgy látszik, a pápát is cenzúrázzák”, majd így folytatta: „egyesek azt mondják, hogy a megszentelt élet a földi mennyország: nem. Legfeljebb a tisztítótűz, igaz? De haladjunk előre az úton, irány előre örömmel!”

Beszéde végén a Szentatya a résztvevők imáját kérte azért, hogy Isten adjon neki is abból az erényből, amit ő teljes mértékben birtokol, a türelemből. Végül pedig a Regina coeli közös elimádkozása után, áldását adta rájuk.

Forrás: Vatikáni Rádió

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
✟ Rudan Mária - EM projektvezető
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41