A Szentatya a teatinus nővérekhez

2018. jún. 18. (hétfő) 09:15
Róma

Ferenc pápa június 16-án délben a Konzisztórium-teremben fogadta a teatinus nővérek kongregációjának küldöttségét, akik alapítójuk halála negyedik centenáriumára emlékeznek. Hozzájuk intézett beszédében a szemlélődő ima fontosságáról, az Eucharisztia központi szerepéről és az önzetlen szolgálatról szólt.

Ferenc pápa a teatinus nővérekhez intézett beszédében mindenekelőtt köszönetet mondott azért a szolgálatért, melyet az egyházban kifejtenek, szerte a világon. Orsola Benincasa nővér szemlélődő lélek volt, aki egész életét a keresztre feszített Krisztushoz alakította, többek közt saját misztikus tapasztalatai nyomán is. Ferenc pápa szabadon fogalmazva utalt arra a nehézségre, mely kezdetben, a teatinus rend társalapítója, IV. Pál pápa idejében a jezsuita rend és a teatinusok között fennállt. „Az akkori veszekedések után azonban most barátok vagyunk” – tette hozzá. 

Az Eucharisztia volt Benincasa nővér számára élete középpontja és legfőbb lelki tápláléka – folytatta a pápa. Rendjére hagyott spiritualitása mélyen Krisztus-központú és máriás lelkületű. Nővéreinek azt hagyta meg, hogy ne éljenek más rendszabályzatot, mint a szeretetét. A pápa a rendszeres és mély imádságra buzdította őket, tudva, hogy az imádság nem szakítja el őket a világtól, hanem a mélyben összekapcsolja őket vele. Álljanak közel a szenvedőkhöz és ismerjék föl bennük a keresztre feszített Krisztust. Másfelől pedig kövessék alapító mesternőjük tapasztalati jellegű Isten-ismeretét. Végül arra emlékeztette őket, hogy a világnak szüksége van a közösségben megélt testvéri élet tanúságtételére és a szenvedőknek nyújtott szolgálatukra. 

Orsola Benincasa olasz szerzetes nővér, a teatinus nővérek kongregációjának alapítója Nápolyban született 1547. október 20-án és 72 éves korában ugyanott halt meg 1618. okt. 20-án, pontosan a születése napján. Az általa alapított teatinus női rend idén ünnepli alapítója halálának négyszázadik évfordulóját. A kicsi Orsolának tíz évesen, 1557 Karácsony éjszakáján volt az első elragadtatása, mely egyre sűrűbben ismétlődött. 1579-ben, huszonkét éves korában az emberek kíváncsisága elől visszavonult a Sant’Elmo-hegyre remetének. 1582. március 12-én újabb látomástól indítva Rómába ment XIII. Gergely pápához, hogy az egyház reformját sürgesse. A pápa meghallgatta, s hitelességének megvizsgálására egy teológiai bizottságot kért föl, melynek tagja volt Claudio Acquaviva jezsuita generális és Néri Szent Fülöp, az oratoriánusok alapítója. A több hónapos vizsgálat során alázat- és önmegtagadás-gyakorlatoknak tették ki. Eltiltották a szentáldozástól, megbüntették elragadtatásai miatt, ő pedig, miután mindezeket hősiesen elviselte, visszatérhetett Nápolyba anélkül, hogy bármit elért volna. Újra visszavonult a Sant’Elmo-hegyre, tovább imádkozott és a lelki példáját követő lányok számára 1583-ban, 36 évesen megalapította a teatinus nővérek kongregációját, melynek szabályzatát 1623-ban XV. Gergely pápa hagyta jóvá. Erényeinek hősiességét 1793-ban VI. Piusz pápa ismerte el.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
✟ Rudan Mária - EM projektvezető
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41