Pályázati lehetőség

2021. szep. 6. (hétfő) 13:45
Mindenhol

Pályázat magyarországi szerzetesrendek 20. századi történetével foglalkozó szakdolgozatok írásának ösztönzése és elismerése céljából

A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája (MSZKI) pályázatot hirdet alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben tanuló hallgatók számára a magyarországi szerzetesrendek 20. századi történetét feldolgozó kiemelkedő színvonalú szakdolgozatok díjazására.

A pályázók köre
A pályázaton olyan alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben tanuló hallgatók vehetnek részt, akik a 2021/2022 tanévben nyújtják be és védik meg szakdolgozatukat.

A pályázat részletei
Pályázni valamely magyarországi szerzetesrend 20. századi történetét feldolgozó szakdolgozattal lehet. Az elbírálás során előnyt élveznek az olyan szerzetesrendekről, szerzetesközösségekről írott dolgozatok, amelyekről még nem született átfogó rendtörténeti munka. A dolgozatokat az MSZKI által felkért szakmai bizottság bírálja el és rangsorolja a témaválasztás, a módszertan és forráshasználat szakszerűsége, a szakirodalmi tájékozottság és a téma kidolgozásának igényessége alapján.

A pályázat benyújtása
A szakdolgozatok felsőoktatási intézménybe benyújtott (a szakdolgozati szerzőség szabályainak betartásáról szóló nyilatkozatot is tartalmazó) példányának PDF formátumú másolatát a kutatas@szerzetesek.hu e-mail címre kell eljuttatni, 2022. július 15. 23:59-ig.

Díjazás
A legjobb szakdolgozatot benyújtó hallgató 150 000 Ft díjazásban részesül. Nagyobb számú pályázat esetén a kiíró második, harmadik díjat vagy különdíjat is kiadhat, ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy – amennyiben a pályázati felhívásra megfelelő színvonalú pályamunka nem érkezik be – nem ad ki díjat.

A pályázatok elbírálásának és a pályázat eredményhirdetésének határideje 2022. szeptember 6.

 

Budapest, 2021. szeptember 6.
Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41