Ugrás a tartalomra
beszámoló Hazai
2020. január 8. 16:45
Pécs

„Ők mégis kitartottak”

„Az igazak lelke Isten kezében van, és gyötrelem nem érheti őket. Mert ha az emberek szemében szenvedtek is, a reményük tele volt halhatatlansággal.” (Bölcs 3,1.4)

Püspöki szentmisével egybekötött gyászszertartás keretében újratemettek negyvenkilenc szerzetesnőt, akik a kommunizmus évtizedeiben hunytak el. A szertartást a pécsi Gyertyaszentelő Boldogasszony-templomban, ismertebb nevén a dzsámiban tartották január 8-án.

A most nyugalomra helyezett nővérek tizenöt különböző szerzetesrend tagjai voltak, akik a szétszóratást követően a Pécsi Püspökség épületében találtak menedéket. A kommunizmus utolsó két évtizedében hunytak el, és a Pécsi Köztemető egyik félreeső parcellájába temették el őket. Mivel nyughelyüket a közeljövőben felszámolják, az egyházmegye vállalta, hogy a nővérek földi maradványait méltó módon újratemeti. Udvardy György volt pécsi püspök és Kajtár Edvárd a pécsi székesegyház plébánosa együtt döntötték el, hogy ünnepi gyászmise keretében emlékeznek meg a szerzetesnőkről.

A szertartást Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök vezette. Részt vettek az elhunyt nővérek rendtársai. Jelen volt Lobmayer M. Judit nővér a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájának (MRK) elnöke, aki a Boldogasszony Iskolanővéreket is képviselte. Hiszen az újratemetett szerzetesnők közt van Hidvégi M. Karolina nővérünk is, aki 1989. január 10-én hunyt el Pécsett. Karolina nővér Hild Vilmaként született 1901-ben Jászberényben. Szegeden lett jelölt 1928 karácsonyán. Magyar-német szakos tanárként tevékenykedett a szegedi iskolánk tanítóképzőjében. A folytonosság szép példája, hogy rendünk kilencvennyolc éves tagját, Paschalis nővérünket hajdan tanította. Ő a mai napig kedves személyiségként és felkészült pedagógusként őrzi emlékezetében Karolina nővért.

– Mire tanít ez a mai nap? – tette fel a kérdést a püspök atya szentbeszédének elején. – Elsősorban arra, hogy ismerjük közösségeink gyökereit, és ne felejtsük el azokat a társainkat, akik egy másik korban voltak az élő Isten tanúi. Ez a nap arra is buzdít bennünket, hogy az elhunyt nővérek életpéldáját szem előtt tartva válaszolni tudjunk korunk kihívásaira. Példaként állnak előttünk ezek a szerzetesek, akiknek meg kellett tapasztalniuk, a magukra maradás fájdalmát, s volt idő, amikor még az egyházra sem számíthattak. Ők mégis kitartottak. A mi életünkben mások a kihívások, de nekünk is mindennap meg kell vívnunk a jó harcot. A mai szentmise evangéliumában a nyolc boldogságról hallottunk, amely az egyház örök útja, amely nem evilági értelemben véve vett sikert és elismerést ígér, de ez az egyetlen út, amely az örök élethez vezet. A most újratemetett nővérek közbenjárását kérhetjük ahhoz, hogy megerősödjünk a hitben, és végig tudjunk menni mi is ezen az úton. – zárta homíliáját Mohos Gábor.

A szentmise végén Lobmayer M. Judit nővér megköszönte az egyházmegye vezetőinek és munkatársainak, hogy lehetővé tették az újratemetést. Majd egy 1986-ban megjelent könyvből olvasott fel néhány részletet. A kommunizmus utolsó éveiben megjelent kiadványban a tavaly elhunyt Tóth Sándor lírai érzékenységgel örökítette meg a szétszóratásban élő szerzetesek életét. A pécsi otthonról a következőket írta: „A kertben hét madáretető. A pontos megfigyelő: Szeréna nővér, mintha Itália valamelyik reneszánsz kolostorkertjében gondozná az énekes madarakat. Ez a reneszánsz kép akár szimbóluma is lehetne az otthonnak, ahol megfáradt kezű emberek élnek. A legfiatalabbak is hetven felé tartanak. Életük a szolgáló szeretetben telt el, s telik ma is. Szentek élnek köztünk, ki tudja, hány. Szenvedők, akik hangtalanul felajánlják kínjaikat másokért.”

Judit nővér megszólalását követően Mohos Gábor jelenlévő paptestvéreivel nyugalomra helyezte a nővérek hamvait. Sírhelyük az év minden napján látogatható. A jelenlévők imádsággal búcsúztak el hajdani rendtársaiktól. Az ünnepi együttlét agapéval zárult a Dóm Kőtárban.

Koncz Veronika

Forrás és fotó: iskolanoverek

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41