A magyar Emberi Méltóság-munkacsoport is részt vett a római Safeguarding-konferencián

Róma
A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája (MSZKI) által működtetett Emberi Méltóság (EM) munkacsoport tagjai június 18. és 21. között a Pápai Gergely Egyetemen megrendezett úgynevezett Safeguarding-konferencián vettek részt Rómában.

 

Az International Safeguarding Conference (ISC) iroda mint létrehozó és a Gregoriana Egyetem mint befogadó által szervezett konferencia ebben az évben a sérült emberekkel foglalkozott. A magyar küldöttséget Kele Mária, a Emberi Méltóság-projekt koordinátora, Dobszay Benedek OFM, a projekt szakmai vezetője, valamint Formanek Tamás szociális szakmai tanácsadó alkotta.

Amikor Magyarországon az egyházban emberi méltóságról beszélünk, hangsúlyozzuk az ember teremtettségéből fakadó  méltóságát, amely nem pusztán a gyermekvédelemre vonatkozik, annál sokkal tágabb érték. A gyermek védelembe vétele jogi kategória, az állam közigazgatási rendszerében gyermek és fiatal felnőtt esetében a gyermekvédelmi törvény alá tartozó fogalom.

Az elmúlt években nagyon sok munka folyt a gyermekvédelem területén a katolikus egyházban, így a szerzetesi irodán belül működő Emberi Méltóság-projekt keretében is. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola pedig a Gergely Egyetemmel együttműködve képzést hozott létre ezen a területen, amely a nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan tágabb értelmezést kíván adni a védelem (safeguarding) témájának. A konferencián is használt safeguarding kifejezésnek nincs igazán pontos magyar megfelelője: az emberi méltóság ennél tágabb, a gyermekvédelem viszont szűkebb területet fed le. Emellett a magyar egyházi és a közbeszéd mást ért a gyermekvédelem kifejezés alatt is. Az utóbbi a magyar jogi gyakorlat, amely a közigazgatás rendszerén belül a gyámügyi osztályok és a családsegítő szervezetek keretén belül működik, szűkebb és speciálisabb fogalom; míg az egyházban a gyermekvédelem kifejezésen elsősorban az abúzus-ügyek kezelését vagy megelőzését értik. 

A katolikus egyház csak az utóbbi években kapcsolódott be a probléma tudatosabb kezelésébe. Maguk a szerzetesi közösségek is látják, hogy – részben az őket ért támadások miatt, részben az általuk fenntartott oktatási intézményekben jelentkező családi vagy gyermekek közötti problémák miatt – fontos kialakítani saját védelmi rendszerüket, illetve elengedhetetlen, hogy a veszélyeztetett gyermekeknek és családjaiknak segíteni tudjanak. A területen nemcsak az intervenció, hanem a prevenció is fontos, ennek pedig része a szerzetesek és a világi kollégák tájékoztatása.

Az ISC-iroda célja együttesen segíteni a gyermekek és a sérülékeny emberek védelmét.

A konferenciára a világ minden tájáról érkeztek a szakemberek: öt földrész számos országát képviselték a védelemmel, abúzus-esetekkel – vagy ezek megelőzésével –, az egyházon belüli emberi méltóság védelmével foglalkozó szerzetesek, papok, püspökök és világi szakemberek. A találkozón 234 szakember vett részt személyesen, de a jó technikai háttér segítségével rengetegen követték az eseményt az interneten keresztül, amelyet helyben és online is akadálymentesítettek a jelnyelvi tolmácsolás által.

A 2024-es konferencia a biztonság és a fogyatékosság témájára összpontosított, és olyan megközelítést kívánt alkalmazni, amely a fogyatékossággal élő embereket állítja a viták középpontjába, az ő sajátos nézőpontjukból foglalkozva a biztonsággal, védelemmel kapcsolatos kérdésekkel.

A találkozó felhívta a figyelmet fogyatékossággal élő gyermekek és felnőttek az átlagosnál nagyobb sérülékenységére és veszélyeztetettségére. Egyes statisztikák szerint a fogyatékossággal élő gyermekek közel felét érhette komoly fizikai vagy szexuális abúzus. Sok szó esett a nagy társadalmi és tradicionális különbségekről, valamint a fogyatékossággal született gyermekek helyzetéről a családban, az Egyházban és a társadalomban. A konferencia több ponton is jelezte, hogy nagyon fontos a problémákról nyíltan beszélni és segítséget nyújtani az érintetteknek. Elengedhetetlen az Egyházon belül a helyi közösségek felkészítése és a nehéz helyzetbe került családok megsegítése. A fogyatékosságokkal szemben még ma is nagyon sok az előítélet, gyakran a családon belül keresik azt, aki felelős a helyzetért, valamint máig elterjedt az a régi tévhiten alapuló szemlélet, hogy a fogyatékos gyermek Isten büntetése. Hangsúlyozták a prevenció jelentőségét, nagyon fontos a következő generációk tanítása az elfogadásra. 

A konferencián önálló szekció foglalkozott a siketek közösségeivel, akik nagy számban képviseltették magukat a konferencián. Számukra két nyelven is folyt folyamatosan az előadások tolmácsolása, hiszen a siket közösségek nyelve nemzetenként, sőt akár szűkebb körben is eltérő. Felhívták a figyelmet arra, hogy a sérülékeny fiatalok esetében a kommunikációs problémák miatt hatványozottan ki vannak téve a veszélynek. Rendkívül magas számokról beszéltek az abúzus áldozatává váló siket fiatalokat érintő visszaélésekkel kapcsolatban, és arra is rámutattak, hogy milyen nehéz számukra jelzést tenni az őket ért bántalmazásról. A fogyatékkal élő emberek hangsúlyozták, mennyire fontos számukra a „semmit rólunk nélkülünk” elve. Lényeges és kiemelten fontos az inkluzív társadalom, a velünk és nem nekünk gondolata.

A konferencia részletesen foglalkozott a különböző sérülések, fizikai, mentális, pszichés és pszichiátriai diagnózisok, valamint a halmozottan sérült gyermekek és felnőttek rendkívül sokrétű és bonyolult eseteivel, mindvégig hangsúlyozva: ezekben a helyzetekben a védelembe vétel és a jelzéstétel a megszokottnál is nagyobb nehézségekbe ütközhet.   

A konferencia három szekciója a következő témákra összpontosított: 

A fogyatékosság kulturális megközelítése (a különböző földrajzi és társadalmi kontextusoknak megfelelően); 

az Egyházhoz tartozás (a fogyatékossággal élő emberek elfogadása és részvétele az egyházi életben);

a bejelentés és kommunikáció (a fogyatékossággal élő emberek által az esetleges visszaélések felismerése és bejelentése során tapasztalt nehézségek).

A konferenciát a 2023-as alkalomhoz hasonlóan egy tudományos nap zárta, amelynek fő célja az volt, hogy megteremtse a kutatók és a szakemberek közötti tapasztalat- és véleménycsere platformját.

A rendkívül intenzív programban  június 18-án és 19-én este helyet kapott a Pardon című színházi előadás is. Laurent Martinez író és színész önéletrajzi ihletésű darabja egyedülálló lehetőséget biztosított egy túlélő számára, hogy a művészeten keresztül megossza szenvedéstörténetét.

 

Írta és fotózta: Formanek Tamás/MSZKI

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41