Kettős fogadalom-tétel ünnep a piaristáknál

2021. szep. 18. (szombat) 10:45
Budapest

Ismét ünnepelt a Piarista Rend Magyar Tartománya, két fiatal szerzetes tett örökfogadalmat szeptember 18-án, a budapesti piarista kápolnában.

A zsúfolásig megtelt kápolnában családtagok, szerzetestársak, rokonok, barátok és számos diák és öregdiáktárs lehetett tanúja, amikor a Feltámadt Jézusról nevezett Szabó Dániel és a Szentháromságról nevezett Márkus Roland letette a szerzetesek hármas – szegénységi, tisztasági és engedelmességi – fogadalmát, valamint a piaristák negyedik fogadalmát: különleges törődést a gyerekek és fiatalok nevelésével.

Szakál Ádám Márton tartományfőnök szentbeszédében köszöntötte az ünneplőket: „Az Isten csodáját jöttetek ma látni. Az Isten terveitől megijedni, értetlenül nézni, megsejteni és csodálni. Az Istent csodálhatjuk a teremtésben, hatalmas alkotásaiban, a tudományokban, a nyelv leleményességében, az emberi kultúra csodálatos alkotásaiban. Mi piaristák nagyon szeretjük ezeket az Istenhez vezető tudományokat. Istent mégis legcsodálatosabban az emberek személyes életében, fejlődésében lehet felismerni.”  

Isten akarata sohasem egyirányú, hanem alakító együttműködésre hív minket - folytatta a tartományfőnök. A mag, amelyet szívünkbe vet, rajtunk is múlik, hogy tovább él-e, és termést hoz-e. Az elmúlt évek alatt a most fogadalmat tevő két szerzetes sokat változott, fejlődött, mégis ugyanaz maradt. Megtanultak szükség szerint segítséget kérni, ráhagyatkozni kísérőikre, elöljáróikra, mindezt szeretettel és bizalommal, megélve az Isten által vezetett folyamatokat, így kerülve egyre közelebb hozzá.

„Ne feledkezzünk meg arról, hogy ma leginkább az ő tervét, szándékait, örömét, nektek és nekünk adott teremtő szeretetét ünnepeljük a ti csodálatos történetetekben.
Megrendült férfiaknak ismerlek titeket, akik magukra veszik a fiatalok problémáit, a társadalom vagy családjaitok, közösségeitek gondjait. És tapasztalhattam azt a megrendült örömöt is, amivel az Istennel való egyre aktívabb találkozásra reflektáltatok magatokban. Ugyanilyen lelkesedéssel élitek, keresitek Kalazanci Szent József karizmáját és cselekvését is a mai világban.
Köszönöm Szüleiteknek, vérszerinti testvéreiteknek, barátaitoknak, egykori és mostani növendéknevelőiteknek, rendtársaitoknak, kollégáitoknak és a fiataloknak, gyerekeknek, hogy mind életetek kezdeti, mind piarista időszakában segítettek, alakítottak titeket.
Az Isten sok lehetőséget tett belétek, folytassátok tovább, most már az örökfogadalom kegyelmével megerősítve, a gyerekekért végzett munkátokat a piarista rend közösségében.” 

Az örökfogadalom elmondása után a két szerzetes aláírta a fogadalomtétel dokumentumát. 

A szentmisét követően vidám fényképezésre volt lehetőség a két - immár örökfogadalmas - szerzetessel, majd közös ebéd zárta az ünnepséget.

 

Forrás és fotó: piarista.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41