A jezsuiták elkötelezettsége a sérült világ kiengesztelése

2016. okt. 18. (kedd) 10:00
Róma
Október 18-án kedden délben tartotta meg P. Arturo Sosa, a Jézus Társasága pénteken megválasztott 31. általános rendfőnöke az első sajtókonferenciáját a kúria konferencia központjában. A sajtókonferencián részt vett P. Federico Lombardi, a generális ad providentiam asszisztense és tanácsadója.

Az Evangélium hirdetése a mai sérült világban a kiengesztelődés jegyében  

„Az evangéliumot hirdetni egy új világban, főként ott, ahol erre nagyobb szükség van, elköteleződni abban, hogy a mély sebeket viselő világba a kiengesztelődést elvigyék” – jelölte meg a Társaság fontos küldetését P. Sosa, aki nem vázolta fel a Jézus Társasága új programját, viszont emlékezetett arra, hogy az általános rendgyűlés tovább folytatódik a kormányzó hivatal megválasztásával, amely segíteni fogja az új elöljárót a küldetésében.

Termékeny kapcsolat Jorge Mario Bergoglioval

A venezuelai jezsuita elöljáró felidézte a hosszú és termékeny kapcsolatát Jorge Mario Bergoglioval és kiemelte, hogy Ferenc pápával könnyen és mélyen megértik egymást, hiszen kapcsolatuk még Ferenc pápa jezsuita rendi szolgálata idején kezdődött.

Kiengesztelődést keresni mindenki között, de különféle módon

A konferenciatermet zsúfolásig megtöltő újságírók kérdéseire válaszolva P. Sosa leszögezte, hogy a jezsuiták számára továbbra is elsődleges marad a hit szolgálata és az intellektuális képzés. Arra a kérdésre, hogy miként gondolják a jezsuiták a kiengesztelődés szolgálatát, így fogalmazott: „Kiengesztelődést keresni mindenki között, de különféle módon”.

Szemközt a világ nagy szakadásaival

„A világ minden részében érezhetők a szakadások, azok a mély sebek, melyek megosztanak bennünket és ami súlyos helyzettel szembesít minket. Mindez egy nagy felhívás a kiengesztelődésre és egy hatalmas kihívás számunkra, mert a Jézus Társasága, mint egy kisszámú közösség, legalább a mi kicsi erőfeszítésünk révén hozzájárulhat az emberek egymás közötti kiengesztelődéséhez, ami egyidejűleg kiengesztelődés Istennel és a teremtett világgal is”.

Venezuela, Kína…

Ezen társadalmi szakadások egyike éppen Venezuelában van, Sosa atya hazájában, amely kinyilvánította a nép akaratát, hogy békében szeretne élni, erőszak nélkül. Rámutatott, hogy a kőolaj, mint állami monopólium használata a demokrácia fejlődésének egyik akadálya. Kínával kapcsolatban megjegyezte, hogy a jezsuiták jelenléte különösképpen is fontos az oktatás területén.                              

Nem vagyok „fekete pápa”, mint egy jezsuita szolgálom az egyházat

Személyes hangon válaszolt a hogyléte felől érdeklődő kérdésre: Derűs és bizakodó lélekkel fogadta az új megbízatást, és örömmel vette a rendtársai segítségét, de főként az Úr támogatását: „Jézus Társaság különösen is az Övé és Ő bizonyára nem mulasztja el a segítségét”. Őszintén elmondta, hogy nem tetszik neki a „fekete pápa” elnevezés, mert éppen a jezsuiták, kezdve a legfőbb elöljárójukkal, a Pápa és a püspökök szolgálatában állnak. Azt is megvallotta, hogy „kora ifjúsága óta szereti a Jézus Társaságát, amikor megérintette a szentignáci lelkiség”.

A jezsuiták számára is fontos megélni a „kilépő egyházat”

Annak ellenére, hogy az utolsó három generális idős korban lemondott, a kinevezés továbbra is az egész életre szól. Azonban Sosa atya éppen Benedek pápa tanúságtételére utalt és megállapította, hogy a legfőbb jezsuita elöljáró lemondhat akkor, amikor az ereje megfogyatkozik. Ugyanakkor nyilvánvalóvá tette, a jezsuiták számára is fontos, hogy kövessék Ferenc pápa buzdítását, és így „kilépő egyházzá” legyenek. Végül az új generális kiemelte „a kommunikáció és az evangelizáció közötti termékeny kapcsolatot, ami nagyon fontos a jezsuiták számára”.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
✟ Rudan Mária - EM projektvezető
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41