Hűség és megújulás - könyvbemutató

2021. nov. 10. (szerda) 17:00
Budapest

Bemutatták a Hűség és megújulás – A szerzetesi élet Magyarországon 1950–2000 című kötetet a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán november 10-én. A rendezvényt a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány és a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája (MSZKI) szervezte.

Hetven évvel ezelőtt, 1950-ben oszlatta fel Magyarországon a kommunista diktatúra a szerzetesrendeket. A megszentelt élet intézményeinek működése – egy rövid átmeneti időszak után – 1990-ben, a rendszerváltásnak köszönhetően indulhatott újra. A kettős jubileum alkalmából konferenciát szerveztek 2020-ra, ám a járvány közbeszólt, így végül kerekasztal-beszélgetés formájában került sor a megemlékezésre. A tervezett konferencián szerették volna bemutatni azokat az eredményeket, amelyek egy 2018-ban elindult kutatás során születtek. Ennek a projektnek az „emlékezet- és forrásmentés” volt a célja, bemutatva, hogyan változott a szerzetesi élet Magyarországon az 1950 és 2000 közötti időszakban. A Fejérdy András által szerkesztett Hűség és megújulás – A szerzetesi élet Magyarországon 1950–2000 című kötet ennek a tudományos munkának a részeredményeit tárja a nagyközönség elé.

A kötet tanulmányai elsősorban az 1989–1990-es újraindulással foglalkoznak, de természetesen a kiindulóhelyzetet, azaz az 1950-ben történt megszüntetés körülményeit is megvilágítják. Fejérdy András, Bögre Zsuzsanna és Koltai András írása a betiltást, a túlélési stratégiákat, illetve az 1986-tól megfigyelhető „tiltás és elismerés” közötti időszakot mutatják be. Schanda Balázs tanulmánya az újraindulás jogi kereteit ismerteti, Fedor Tibor azt vizsgálja, milyen ingatlanokat kaptak vissza a szerzetesrendek, Deák Viktória Hedvig OP pedig az újrakezdés teológiai kereteit vázolja fel. A kötet végén egy összegző kerekasztal-beszélgetés lejegyzett szövege mellett a források ismertetésével is találkozhatunk.

A kötet bemutatóján Guba András SP, a Sapientia rektorhelyettese köszöntötte a megjelenteket. Személyes emlékeit felidézve elmondta, amikor belépett a rendbe, lelkivezetőt keresve Lénárd Ödönre esett a választása, aki azok közé a szerzetesek közé tartozott, akik nem alkalmazkodtak ahhoz a „szerződéshez”, amelyet például a piarista rend is elfogadott. A Sapientia – mely több szerzetesrend főiskoláira támaszkodva jött létre – ugyanakkor maga is a megújulás egyik példája. Ezért is adnak szívesen teret a hasonló rendezvényeknek.

A könyv létrejöttének körülményeit ismertetve Kiss István Didák OFM, a MSZKI irodavezetője arról beszélt, hogy a szerzetesek évében (2015) megtapasztalhatták, milyen jó egymással találkozni, megismerni a többi rend tagjait, karizmáját és küldetését. Ez a kötet is e felismerés gyümölcse. Célja és feladata az értékmentés és az emlékezetkutatás. Bemutatja, hogy milyen környezetben indult el a megújulás, és hogy milyen kihívások előtt álltak a rendek. Ez a könyv azért is különleges, mert a benne olvasható tanulmányok által érintett témákról kevés publikáció született. A kutatásnak ugyanakkor még nincs vége.

A könyvet Deák Hedvig OP általános főnöknő, egyetemi tanár (SSzHF) és Gárdonyi Máté, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara Közép- és Újkori Egyháztörténeti Tanszékének vezetője mutatta be; a moderátor Mészáros Anett, az MSZKI kommunikációs munkatársa volt. Mint elmondták, napjaink kutatójának feladata, hogy katalogizálja és rendszerezze a forrásokat. A múlt feltárásából mindannyian tanulhatunk, ugyanakkor a történelmet bemutató emlékezet „tisztelet azok iránt, akik előttünk jártak”.

A II. Vatikáni Zsinat azt kérte a szerzetesrendektől, hogy térjenek vissza a karizmájukhoz, emellett pedig keressék a megújulás lehetőségeit.  „Az újrainduláskor az is kiderült, hogy a megújulás hosszadalmas folyamat, fájdalmas döntéseket, koncepcióváltást is igényel” – hangsúlyozta Deák Hedvig.

Ez a kötet az 1950-es és az 1990-es eseményeket összeköti a jelennel, ugyanakkor bemutatja azokat a folyamatokat is, melyek napjaink kihívásaihoz vezettek – emelte ki Gárdonyi Máté. 1990-ben már csak harmadannyi szerzetes volt az újraindulás részese, mint ahányan voltak az 1950-es megszüntetés idején, mára pedig az 1990-es időszakhoz képest is csak harmadannyi szerzetest találunk Magyarországon. A szervezeti kereteket és az intézményi hálózatot is meg kellett újítani, a korábbi, funkcionalista ideálokkal lassan le kellett számolni. Világossá vált, hogy a szerzetesek nem az intézmény, hanem az elköteleződésük révén „hasznosak” az Egyház számára.

Ezt a kötetet haszonnal forgathatják azok, akik az egyháztörténelem iránt érdeklődnek, de mindenki tanulhat belőle, aki jobban meg szeretné érteni a rendszerváltást követő időszak történéseit, társadalmi változásait.

A tanulmánykötet a Penna Bölcsész Könyvesboltban kapható: https://pennakonyvesbolt.hu/kapcsolat

Forrás: magyarkurir

Fotó: Merényi Zita és Formanek Tamás

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41