Ugrás a tartalomra
normál Nemzetközi
2020. november 13. 9:15
Róma

Ferenc pápa a piaristákhoz

A pápa üzenetet küldött a Kegyes Iskolák Isten Anyjáról nevezett Szegény Szabályozott Papjai Rendjének, vagyis a piaristáknak, melyben emlékeztet: a megszentelt életet élők fontos feladata a nevelés. Újítsák meg elkötelezettségüket és lelkesedésüket Kalazanci Szent József karizmája nyomán.

A személy értékének felmutatása, befogadása és bevonása: ezt a három cselekvési irányt jelölte ki a pápa a piaristáknak, akik november 12-14-ig online tanácskoznak a globális nevelési egyezményről. Pedro Aguado Cuesta legfőbb elöljárónak címzett levelében a pápa aláhúzza: A megszentelt élet kezdettől fogva az élvonalban járt éppen Kalazanci Szent József példája nyomán, aki Rómában megalapította az első ingyenes népiskolát, mely mindenki előtt nyitva állt. Ma az egyház arra hívja a piaristákat, hogy identitásukból kiindulva megújítsák ezt a célkitűzést. Köszönet lelkes munkájukért.

Békés jövőre nevelni a fiatalokat

A pápa által megjelölt első szempont a személy kibontakoztatása, méltóságán keresztül, hogy felszínre hozzuk a benne rejlő sajátosságokat, szépséget, egyediséget, s egyben kapcsolatteremtési képességét másokkal és a környező valósággal. A nevelőnek az a feladata, hogy olyan kompetenciákat és erőforrásokat szabadítson föl az emberben, amelyek révén együtt építhetünk egy igazságos és békés jövőt.

Nevelni, igét hirdetni és átalakítani

A második szempont, amire a pápa ráirányítja a piaristák figyelmét, a befogadás. Vagyis úgy kell dolgozni a gyerekekkel és a fiatalokkal, hogy megtanulják a kapcsolatteremtést, a csoportmunkát, a beleérző viselkedést, ami elutasítja a kiselejtezés kultúráját. Fontos ugyanakkor, hogy a diákok megtanulják közös otthonunk védelmét, megóvni a földet az erőforrások kizsákmányolásától. Mértéktartó életstílust kell elsajátítaniuk, a lehető legjobban kihasználva a megújuló energiát, tiszteletben tartva az emberi és természeti környezetet, a szubszidiaritás és a szolidaritás elvét, valamint a körkörös gazdaságot. (A körkörös gazdaság fogalma a fenntarthatóság egy új perspektívája, mely egyre szélesebb körben terjed. Az elképzelés a természet világából indul ki, melynek minden eleme erőforrás a tápláléklánc következő szintje számára, így semmi nem marad felhasználatlanul. A körkörös (vagy körforgásos) gazdaság koncepciója megkérdőjelezi a termelés és a fogyasztás jelenleg uralkodó lineáris modelljét.)

Új szemmel tekinteni a világra

A piaristákhoz intézett üzenetében Ferenc pápa kitér a nevelés harmadik fő szempontjára: aktívan bevonni a diákokat a folyamatokba, hogy a hallott ismeretek ne merüljenek feledésbe. Ezáltal megadjuk a gyerekeknek és a fiataloknak a lehetőséget, hogy kritikai szemmel tekintsenek a világra, amit örökül hagyunk rájuk. Képesek legyenek fölfogni a gazdasági, politikai, fejlődési és haladási problémákat, és olyan megoldásokat javasoljanak, melyek valóban az embert és az egész emberi családot szolgálják az átfogó ökológia távlatában. A piarista legfőbb elöljáróhoz címzett levelében végül a pápa imáiról biztosítja a rendet. Az Úrhoz fohászkodik, hogy a megszentelt élet is lényegi része legyen a globális nevelési egyezménynek ebben a történelmi pillanatban.

A piarista rend negyedik fogadalma

A piarista rend katolikus tanító szerzetesrend. Teljes neve: Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, azaz a Kegyes Iskolák Isten Anyjáról nevezett Szegény Szabályozott Papjainak Rendje, röviden piaristák. Régebbi magyar elnevezése: kegyestanítórend vagy kegyesrend. Tagjai a szokásos szerzetesi fogadalmak mellett negyedik fogadalomként a gyermekek neveléséről való különleges gondoskodást vállalják.

Forrás és fotó: www.vaticannews.va

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41