Ferenc pápa New Yorkban a papokhoz és a szerzetesekhez

Ferenc pápa New Yorkban a papokhoz és a szerzetesekhez: „Megpróbáltatásból jöttök”

Az amerikai ír katolikusok Szent Patrik tisztelete jegyében

Ferenc pápa csütörtök délután öt órakor érkezett New Yorkba és első útja rögtön a város híres, Szent Patrik székesegyházába vezetett. A washingtoni Szent Patrik plébániatemplomból a New York-i Szent Patrik katedrálisba. Önmagában beszédes ez a tény, aláhúzza látogatása elsődleges, apostoli karakterét. Szent Patrik tiszteletét az oda bevándorló ír katolikusok hozták, mély hitükkel és megbízhatóságukkal. Hétköznapi „kulcspozíciókban”, mint egyszerű közlekedési rendőr és mint tűzoltó, egészen rendkívüli részt vállaltak, mint például az Iker tornyok elleni támadás során.

Egy jezsuita iskolakápolnából Szent Patrik székesegyház   

A New York-i Szent Patrik székesegyház őse valójában egy jezsuita iskola, a mellette emelt templommal, melyből később nőtt ki a mostani, neogótikus stílusú, háromezer ülőhelyes nagytemplom, ahol II. János Pál kétszer (1979 és 1995), míg Benedek 2008-ban misézett.

Az USA hivatás statisztikája: egyre többen jelentkeznek papnak

Ferenc pápa az esti vesperás-ima keretében találkozott az Egyesült Államok katolikus papságával és szerzeteseivel. Beszéljenek a számok az USA „hivatásairól”! Világi és szerzetespapok száma 41.000, munkájukat 17.500 állandó diákónus segíti. 51.000 szerzetesnővér tevékenykedik az Államokban, főként az oktató-nevelő és kórházi-ápoló szolgálatban. Öröm, hogy az utóbbi években, minden nehézség ellenére, erőteljesen nőtt a papi hivatások száma, hiszen 5500 szeminarista fiatalember készül beállni az Úr szőlőjébe. Óriási segítség a katekéták munkája az iskolákban és plébániákon, 382 ezren tanítják a hittant.  

„A nagy üldöztetésből jöttök”

Ferenc pápa Péter apostol szavával nyitotta beszédét: „Örüljetek, még ha  szomorkodtok is sokféle próbatétel miatt” (1Pét 1,6). Azért jöttem hozzátok, mondta a pápa, hogy imádkozzam veletek, azért, hogy hivatásotok továbbra is építeni tudja Isten Országát a hazátokban. Tudom, hogy mint papi testület, szemközt Isten népével, nagyon sokat szenvedtetek a nem  éppen távoli múltban, szégyent elviselve sok olyan testvéretek miatt, akik megsebezték és megbotránkoztatták az egyházat, a legvédtelenebb gyermekeiben. Mint ahogy a Jelenések könyvében áll, annak tudatában mondom nektek, hogy „a nagy üldöztetésből jöttök” (Jel 4,7). Veletek vagyok a fájdalom és nehézség ezen időszakában és egyúttal hálát adok az Istennek a szolgálatotokért.

Két megjegyzés: A hálaadás és a dolgosság lelkületével…

Két megjegyzést engedjetek meg! – kérte a pápa Az első a hálaadás lelkülete a hivatásunkért. Az istenszerető emberek, férfiak és nők öröme másokat is hozzájuk vonz, találjatok tehát állandó elégedettséget meghívástok miatt. Az öröm egy hálás szívből fakad. Oly sok áldást és kegyelmet kaptatok. Emlékezetben járjátok végig hivatásotok történetét, az első találkozástól kezdve Jézus hívásával és csodálkozzatok rá minderre.  

A második megjegyzés a dolgosság, a szorgalmasság lelkülete. A hálás szív magától mozdul az Úr szolgálatára és kezd egy dolgos életbe. Ha számba vesszük mindazt, amit az Úr adott nekünk, akkor az önmagunkról való lemondás útja egy kiváltságos pálya lesz arra, hogy válaszoljunk az ő nagy szeretetére. De vigyázzatok, intette a pápa  a papokat és a szerzeteseket, mert ezt a szeretetet az evilági szellemiség kétféle módon tudja elfojtani. Egyfelől a hatékonyság, a célszerűség, a külső siker kormányozza a világ dolgait. Ezek, noha fontosak, de mégis nekünk inkább azt az utat kellene keresünk, ami az Úr szemében kedves, ez pedig a magvetés útja, még ha nem is érkezik a termés, de akkor is követjük Jézust, aki, emberileg szólva, kudarccal fejezte be az életét, de a kereszt kudarcával. Másfelől pedig a szabadidőnk iránti féltékenység, az evilági kényelem az, mely könnyen elhomályosítja Isten mindennapi hívásának hatalmát a megtérésre és a vele való találkozásra. Lassan de biztosan elapasztja az áldozatos lelkületünket és eltávolít bennünket a szegény és szenvedő emberektől. Hálás és dolgos lelkület, ez legyen a spiritualitástok két pillére - foglalta össze útmutatását a pápa.

A szerzetesnővérekhez: Erős és harcos asszonyok vagytok! Mi lenne az egyházzal nélkületek?

Végül a tisztelet és az őszinte hála hangján szólt az amerikai szerzetesnővérekhez. Mi lenne az egyházzal nélkületek? Erős és harcos asszonyok vagytok, az evangélium hirdetésének az első vonalában. Szent Péterrel együtt kérem tőletek, hogy bármiféle megpróbáltatással szemben, ne veszítsétek el a békét és a Jézus által adott választ, aki hálát adott az Atyjának, vállára vette a keresztjét és előre vetette a tekintetét.   

Ima a mekkai muzulmán zarándoklat áldozataiért

Ferenc pápa a New York-i Szent Patrik székesegyházban tartott vesperás ima kezdetén köszöntötte az ”iszlám testvéreket”, akik ezen a napon tartják az áldozat ünnepét. „Azt szerettem volna, szólt a pápa, hogy ez a fohász szívélyesebb legyen, de a muzulmán zarándokok között Mekkában történt tragédia miatt, egyesüljünk a mindenható és irgalmas Istenhez intézett imádságunkban”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41