Ugrás a tartalomra
normál Nemzetközi

Ferenc pápa köszöntötte a Mariánus Kongregáció nagykáptalanjának résztvevőit

A pápa 2017. január 18-án fogadta az Apostoli Palotában a nagykáptalan tagjait, akik ezekben a napokban tanácskoznak a rend törvényeiről és szabályairól.

A lengyel Szent Stanisław Papczyński (O.I.C.) alapította a mariánusok kongregációját a 17. század második felében, amely az első lengyel alapítású rend. Példát mutatott a prédikációban, a világi hívek képzésében, és a szegények atyja, valamint az elhunytakért mondott engesztelő ima apostola volt. 2007-ben avatták boldoggá, 2016-ban pedig szentté. Jelenleg a rend a világ 20 országában szolgálja Krisztust és az egyházat.

Ferenc pápa beszédében alapítójuk példáját állította eléjük, hogy ő vezesse útjukat. Emlékeztetett, hogy az Ige szolgálata a Feltámadt Krisztusról való tanúságtétel. A keresztény tanúságtétel része a kötelezettség-vállalás a szegényekkel és a szegényekért, amely a kongregációt alapítása óta jellemzi. A pápa arra buzdította a mariánus rend tagjait, hogy továbbra is tartsák életben a szegény és egyszerű emberek szolgálatát azáltal, hogy az ő nyelvükön, a számukra legérthetőbb formában hirdessék nekik az Evangéliumot az irgalmasság cselekedeteivel és az imával az elhunytak lelki üdvéért. A pápa utalt Boldog Giorgio Matulaitis rendtársukra, aki teljesen az egyháznak és az embereknek szentelte magát. A boldog arra ösztönözte társait, hogy bátran munkálkodjanak és küzdjenek az egyházért, különösen is ott, ahol nagy szükség van rá. Az ő közbenjárása segítse a rendet, hiszen az utóbbi évtizedekben ő ösztönözte kezdeményezéseiket a szegény országokban, különösen Afrikában és Ázsiában.

Az inkulturáció nagy kihívása azt igényli ma, hogy az Örömhírt a mai ember nyelvén és a legérthetőbb formában hirdessük. Az emberek ma a gyors társadalmi és kulturális átalakulás folyamatát élik meg. A rend arra kapott hivatást, hogy megújult lelkesedéssel, profétikus szabadsággal és bölcs megkülönböztetéssel haladjon az apostoli utakon és a missziós területeken. Működjenek szorosan együtt a püspökökkel és az egyházi közösség más tagjaival.

A rend apostoli tevékenységének tere az evangelizáció és a sürgős szükséglet arra, hogy tanúságot tegyünk az evangéliumi üzenetről mindenkinek különbségtétel nélkül. Még sokan várnak arra, hogy megismerjék Jézust és számos igazságtalan helyzet, erkölcsi vagy anyagi probléma sújtja a hívőket. Ehhez a sürgős misszióhoz szükség van a személyes és közösségi megtérésre. Csak a kegyelem művére teljesen nyitott szív képes értelmezni az idők jeleit, és megérteni a reményre és békére vágyó emberiség felhívásait.

Végül Ferenc pápa alapítójuk példája alapján buzdította a mariánus kongregációt, hogy bátran adjanak választ az új kihívásokra és missziókra, még ha azok emberi szempontból kockázatosnak tűnnek is.

Forrás: Vatikáni Rádió

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Radnai Kinga - asszisztens
Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Schumicky Mária - NEK kapcsolattartó
Tóth Rezeda - NEK asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41