Ferenc pápa imája

2014. nov. 29. (szombat) 21:00
Róma

2014. november 29-én, amikor imavirrasztást tartottak a római Santa Maria Maggiore-bazilikában a megszentelt élet évének megnyitása alkalmából, a liturgia végén elmondta José Rodríguez Carballo érsek, hogy a szentatya két imával is megajándékozta a megszentelt személyeket, majd a résztvevők el is imádkozták közösen az alábbi imát.

 

Ábrahám, Izsák és Jákob Istene,

Urunk, Jézus Krisztus Atyja és a mi Atyánk,

fogadd el imánkat, amellyel hozzád fordulunk.

Nézd kegyesen jóra való törekvésünket,

és segíts szenvedéllyel megélni hivatásunk ajándékát.

Atyánk, ingyenes szereteted tervével arra hívsz,

hogy keressük a te arcodat a Lélekben,

akár helyben lakunk, akár úton vagyunk.

Add, hogy magunkban hordozzuk emlékezetedet,

és élet forrásává legyen az számunkra

az egyedüllétben és a testvériségben,

s hogy szereteted visszfénye lehessünk

a ma élő emberek élettörténetében!

 

Krisztus, az élő Isten Fia,

te tisztán, szegényen és engedelmesen jártál

itt, a földön, a mi útjainkon,

és társunkká szegődtél a csendben és a hallgatásban.

A szeretet forrásaként őrizd meg bennünk

gyermeki hozzátartozásunkat az Atyához.

Segíts, hogy megéljük a találkozás evangéliumát:

hogy humanizáljuk a földet, építsük a testvériséget,

osztozzunk a megfáradtak, a keresést feladók fáradalmaiban

és a várakozók, a keresők, a remény magvait őrzők örömeiben.

 

Szentlélek, lángoló tűz,

világosítsd meg utunkat az egyházban és a világban.

Önts belénk bátorságot az evangélium hirdetésére,

és segíts, hogy örömünket leljük a mindennapi szolgálatban.

Nyisd meg lelkünket a szépség szemlélésére.

Őrizd meg bennünk a teremtett világ hálás csodálatát,

és add, hogy felismerjük mindazt a csodát,

amelyet te viszel végbe minden élőlényben.

 

Mária, Isten Igéjének anyja,

virrassz megszentelt életünk felett,

hogy az öröm, melyet Isten szava ébresztett bennünk,

betöltse egész lényünket,

és felhívásod, hogy tegyünk meg mindent,

amit csak kér a Mester (vö. Jn 2,5),

az ő szavának tevékeny értelmezőiként találjon minket

Isten országának hirdetésében.

Ámen.

 

Fordította: Tőzsér Endre SP

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41