Ferenc pápa fogadta a Fiatal Jezsuiták Nemzetközi Találkozójának résztvevőit

2018. aug. 6. (hétfő) 08:45
Róma

A Szentatya a szerdai általános kihallgatást megelőzően találkozott azokkal a fiatalokkal, akik részt vesznek a Fiatal Jezsuiták Nemzetközi Találkozóján (EJIF) Rómában. A pápa az ifjúsági munkanélküliségről és a Jézus Társaságának mai szerepéről szólt. Július 28. és augusztus 20. között tartják az olasz fővárosban a jezsuita képzésben résztvevő fiatalok éves találkozóját.

Egy olyan világban, amelyben az elvont és könyörtelen pénzügyek állnak a kollektív képzelet középpontjában, hozzuk vissza a középpontba a nőt és a férfit, mert a személy méltósága elleni nagy bűn éppen az, hogy mellőzték őket központi helyükről. Ferenc pápa így fogalmazott szerdán reggel a VI. Pál aula kistermében, ahol az általános kihallgatás előtt fogadta a Fiatal Jezsuiták Nemzetközi Találkozójának 30 résztvevőjét, közöttük egy magyar fiatalt is. Az európai jezsuita elöljárók konferenciájának elnöke, Franck Janin atya, valamint az európai képzés és a mediterrán provincia delegátusai vezetésével a jezsuita fiatalok egy hónapon keresztül Rómában mélyítik el képzésüket.

A fiatalok egyik kérdése Ferenc pápához arra irányult, hogy miként kísérjék el a munkanélküli fiatalokat. A Szentatya válaszában rámutatott, hogy ez az egyik legsúlyosabb és legfájdalmasabb probléma a mai fiatalok számára, mert a személy lényegét érinti. A munkanélküliség, vagyis az, hogy nem tudják megkeresni a betevő falatot, rombolja a méltóságukat. A világgazdaságban a konkrét tevékenységről az elvont pénzügyekre helyeződött át a hangsúly. Ez a likvid és felfújt pénzügyi világ áll a középpontban. Ennek a helyébe viszont a férfit és a nőt kell visszaállítani. A személy méltósága elleni legnagyobb bűn ma az, hogy félretették őket központi helyükről – figyelmeztetett a pápa.

A fiatalok öngyilkossági aránya növekszik, de a kormányok nem teszik közzé a pontos adatokat, mert botrányt keltene. Miért akasztják fel magukat a fiatalok? Miért lesznek öngyilkosok? – tette fel a kérdést a pápa. Az alapvető ok szinte minden esetben a munkahely hiánya. Nem érzik magukat hasznosnak és véget vetnek életüknek.

A munkanélküli fiatalok számára aztán előtérbe kerül az elidegenedés, ami a függőségekben jelenik meg. Ez egy menekülési útvonal a méltóság hiányától. Minden adag kokain mögött egy hatalmas méretű globális ipar húzódik, amely lehetővé teszi a hozzáférést, továbbá valószínűleg a világ egyik legnagyobb pénzforgalma is ebben rejlik – fogalmazott Ferenc pápa.

A kép azonban akkor lesz teljes, ha említésre kerül az is, hogy vannak, akik a pénzkereset érdekében élettervként választják, hogy belépnek az ún. Iszlám Állam hadseregébe. Az öngyilkosság, a függőség és a gerillaharc a mai fiatalok három lehetősége, amikor nem találnak munkát. Fontos tehát megismerni a fiatalok problémáját és éreztetni velük, hogy megértjük azt és ezt kommunikáljuk feléjük. Ezt követően lépéseket kell tenni a probléma megoldásáért. A problémának van megoldása, de meg kell találni a módját. Szükség van prófétai szavakra, emberi találékonyságra és sok mindent kell tenni, fel kell tűrni az ingujjat – mutatott rá Ferenc pápa.

Ezt követően a Szentatya arra buzdította a fiatal jezsuitákat, hogy legyenek bátran kreatívak e vészhelyzet megoldásában. Kiemelte a Jézus Társasága eredetiségét: az egységet a nagy sokszínűségben. Felidézte a legszebb pápai beszédet, amelyet a Jézus Társaságához intéztek. Ez pedig Boldog VI. Pál beszéde volt 1974-ben, amikor a bátorságra buzdította a jezsuita atyákat, akik a XXXII. rendi nagygyűlésen vettek részt. Így fogalmazott VI. Pál: „ahol a gondolatok, a problémák és a kihívások kereszteződései vannak, ott van a jezsuita”. Ferenc pápa továbbá utalt Fáber Szent Péter liturgikus emléknapjára, aki Loyolai Szent Ignác társa volt. Megemlítette még P. Pedro Arrupe, a Jézus Társasága 28. legfőbb rendi elöljárójának utolsó beszédét is. A római egyházmegye nemrég indította el boldoggá avatási ügyét. P. Arrupe éppen Thaiföldön volt egy menekülttáborban, amikor elhangzott ez a beszéde.

E két beszédben (VI. Pál és P. Arrupe) kirajzolódik, hogy mit kell tennie a Jézus Társaságának ma: bátorság, elindulni a perifériák felé, valamint a gondolatok, a problémák és a küldetés irányába – nyomatékosította Ferenc pápa. Ebben áll P. Arrupe öröksége. Bátorságra van szükség ahhoz, hogy az ember jezsuita legyen. Ez nem azt jelenti, hogy a jezsuita legyen meggondolatlan vagy vakmerő, nem. Legyen bátor. A bátorság pedig Isten kegyelme, páli parrhesia (igazmondás)... és szükség van erős térdekre az imához. Hiszem, hogy ezzel a két beszéddel ösztönzést nyertek ahhoz, hogy oda menjetek, ahová a Szentlélek sugallja nektek a szívetekben – zárta beszédét a pápa a fiatal jezsuitákhoz.

Forrás és foto: http://www.vaticannews.va

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
✟ Rudan Mária - EM projektvezető
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41