Ugrás a tartalomra
beszámoló Hazai Fotó galéria
2018. szeptember 6. 10:00 to 2018. szeptember 7. 9:45
Budapest, Sapientia

Etikai kódex műhelykonferencia

A szerzetesi fenntartású köznevelési intézmények 2018. szeptember 6-án műhelykonferenciát tartottak Budapesten - a Szerzeteselöljárók Irodája és a Szerzetesi Köznevelési Csoport közös szervezésében - melynek a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola adott otthont.

A műhelykonferencia témája az az Etikai kódex volt, amelyet két évvel ezelőtt, szerzetesi fenntartású köznevelési intézmények szakembereiből álló munkacsoport hozott létre. Céljuk az volt, hogy ez a szerzetesi fenntartású intézményeknek szóló etikai kódex segítse az intézményeket a közösségi értéktisztázás terén. Irányelvként szolgáljon és mintát nyújtson a magyarországi szerzetesrendek által fenntartott köznevelési intézmények számára ahhoz, hogy intézményi szintű etikai kódexüket és eljárásrendjüket elkészítsék, és annak segítségével biztosítsák működésük etikai helyénvalóságát. Ezenkívül irány- és útmutató legyen a katolikus intézmények pedagógusai és dolgozói számára. Szeretnék, hogy az intézmények e dokumentum szerkezetéhez és szelleméhez igazodva alkossák meg belső szabályzatukat az intézmény védőszentjének vagy a fenntartó szerzetesrend lelkiségének, karizmáinak sajátos vonásaira való tekintettel, a helyi sajátosságok figyelembevételével.

Magyarországon 27 szerzetesrend tart fenn közoktatási intézményt, melyből 21 fenntartó képviseltette magát 33 személlyel a műhelykonferencián. Ternyák Csaba egri érsek fontosnak tartotta, hogy egyházmegyéje Katolikus Iskolai Főhatósága Oktatási Osztályának vezetője is részt vegyen a konferencián.

Az intézmények képviselőinek bemutatkozása után a kódexet megalkotó munkacsoport két tagja - Dobszay Ambrus és Rubovszky Rita - ismertette az Etikai kódex létrejöttének folyamatát. Hangsúlyozták, hogy ez egy munkadokumentum, és nyitottak a megalapozott módosító javaslatokra, ezért is gyűltek ma össze. Ezek után értelmező kérdéseket tettek fel a jelen lévő intézményvezetők, pedagógusok.

A délelőtt folyamán műhelymunkában dolgoztak a résztvevők hat témában, amelyek eredményeit összegezték és a továbbiakban majd összedolgozzák. Októberben újra összeül a kidolgozó munkacsoport és végleges formába öntik az Etikai kódexet, amely az intézményfenntartók rendelkezésére lesz bocsátva, és ők adják tovább a saját fenntartásukban működő intézményeiknek.

Délután Labancz Zsolt SchP a Szerzetesi Köznevelési Csoportot mutatta be, mint a motorját a szerzetesi fenntartású köznevelési intézmények együttműködésének. Ezután több kérdésben járták körül, hogy milyen együttműködésekre lenne még igény, és mik legyenek a következő lépések.

A szerzetesi fenntartású iskolák hatalmas tudással és tapasztalattal rendelkeznek, egyaránt a hagyomány és innováció területén, amit érdemes lenne közkinccsé tenni az egész magyar oktatási szektorban.

Szerzeteselöljárók Irodája

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Radnai Kinga - asszisztens
Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Schumicky Mária - NEK kapcsolattartó
Tóth Rezeda - NEK asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41