Csóka Gáspár bencés atya gyémántmiséje

2021. aug. 17. (kedd) 11:00
Győr

Nagyboldogasszony ünnepén, augusztus 15-én Csóka Gáspár atya OSB pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából szentmisén adott hálát a győri Loyolai Szent Ignác bencés templomban.

Az ünnepi szentmisén a győri bencés közösséggel együtt ünnepeltek egyházmegyés atyák, Gáspár atya egykori és jelenlegi diákjai, tanítványai és azok családjai, tanárkollégái a pannonhalmi és a győri gimnáziumból.  

A szentmise elején rövid üdvözlő beszédet mondott Sárai-Szabó Kelemen OSB perjel atya, megköszönve Gáspár atyának a hűséges és megbízható szolgálatát, és az együtt ünneplés lehetőségét.    

A szentmise szónoka Tóth Konstantin OSB atya volt, aki elmondta, a legkülönbözőbb szerzetesi feladatok mellett Gáspár atya a papi hivatását ma is rendületlenül végzi, rendszeresen gyóntat, misézik a bencés templomban, de kisegít más templomokban is.

A liturgia végén a Gáspár atya meghatottan köszönte meg, hogy a jelenlévők e szép ünnepen osztoztak örömében, hosszú papi szolgálata során mellette álltak; majd gyémántmisés áldásban részesítette a jelenlevőket.

A szentmisén közreműködött a Collegium Musicum Jaurinense, a győri bencés iskola énekkara, amelynek egyik alapítója Gáspár atya volt. Az ünneplés a rendházban agapéval, vacsorával zárult.

 

Forrás és fotó: Czifrik Balázs

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41