Ugrás a tartalomra
beszámoló Rendi
2019. december 8. 10:45
Zsámbék

Beöltözést ünnepeltek a premontrei nővérek

December 8-án, a szeplőtelen fogantatás ünnepének előestéjén a premontrei nővérek közössége a gödöllői premontrei atyák, a zsámbéki hívek és a rokonság jelenlétében, vesperás keretében új tagokkal gyarapodott. A premontrei rend fehér ruháját Ondrejcsák Eszter és Siket Martina jelöltek öltötték fel.

A beöltözéssel megkezdődött Ondrejcsák Eszter és Siket Martina számára a noviciátus, a premontrei szerzetesi életbe való bevezetés ideje. Beöltözéskor a jelölt szimbolikusan leteszi a világi hívságokat, ékszereket, a babérkoszorút, és megkapja a fehér premontrei habitust, a skapulárét, a fehér cingulumot, a fehér fátylat – mely az Istennek való lefoglaltság jele –, a Szent Norbert-érmet, és új szerzetesi nevet kap annak jeléül, hogy magára ölti az új embert Jézus Krisztusban.

A szeplőtelen fogantatás (Immaculata Conceptio) főünnepére készülve a jelöltek a Mária Bernadett és Mária Immaculata nevet kapták. A noviciátus idején a novíciák a novicmesternő segítségével megismerik a premontrei szerzetesi életet, Szent Ágoston reguláját, a rendi szabályzatot, a konstitúciót, belenőnek a premontrei lelkiségbe, imaéletbe, a rendi hagyományokba. A noviciátus két évig tart, melyből az első év szigorú, a kiüresedés, az imádság időszaka, a második évben megkezdődik már a kanonoknői mivoltuk megélése, vagyis az apostoli, evangelizációs munka megtapasztalása.

A beöltözés végén az alábbi szavakkal fordult a novíciákhoz Juhász Katalin Ágnes OPraem általános elöljáró: „Kedves Bernadett nővér és Immaculata nővér! Ami itt ma veletek történik, nemcsak a ti életetek jelentős állomása, hanem a miénké, premontrei szerzeteseké, szerzetesnőké egyaránt. Boldogok vagyunk, hogy vagytok, imádkozunk értetek, veletek. Boldogok vagyunk, hogy megoszthatjuk veletek küldetésünket. Reméljük, hogy a Szeplőtelen Szűz Mária s Szent Bernadett követik a sorsotokat, s közbenjáróitok lesznek. Kérjük ezért a Boldogságos Szűz Máriát, Szent Ágoston és Szent Norbert atyánkat, s a premontrei Mindenszentek Közösségét, hogy »aki elkezdte bennetek a jó művet, tegye is teljessé azt Krisztus Jézus napjáig«”.

Forrás és fotó: Premontrei Nővérek/magyarkurir

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41