Aláírták a megállapodást a Jézus Társasága és a Kommunikációs Titkárság együttműködéséről

2017. szep. 24. (vasárnap) 07:45
Róma

Szeptember 21-én, csütörtökön délelőtt került sor az aláírásra, néhány nappal Stefanizzi atya századik születésnapja után - mondta Dario Edoardo Viganò prelátus, a vatikáni Kommunikációs Titkárság prefektusa.

„P. Stefanizzi a II. vatikáni zsinat idején volt a Vatikáni Rádió igazgatója: erről az eseményről kellett tudósítani azoknak az embereknek, akik nem beszéltek latinul, nem ismerték a teológiát. Ebből a szempontból Stefanizzi atya a felhasználó-központú utat választotta, vagyis elsődleges figyelmet szentelt a kommunikáció célközönségének, amely ma a Ferenc pápa által óhajtott vatikáni médiareform középpontjában áll.  Stefanizzi atya képes volt közvetíteni a zsinati aulában zajló eseményekből azt, amit az embereknek tudniuk kellett, hogy így elkerüljék a zsinat kettős, „belső” és „külső” olvasatát, amit XVI. Benedek és Ferenc pápa is több ízben kiemelt”.

A Kommunikációs Titkárság prefektusa személyesen és a dikasztérium nevében is háláját fejezte ki a Jézus Társaságának, amellyel az elmúlt másfél évben újragondolták a jezsuiták jelenlétét immár nem a Vatikáni Rádióban, hanem egy jóval nagyobb egységen belül. Az egyezmény aláírásával a Jézus Társasága kész erre a szolgálatra az apostoli küldetés szerint a kommunikáció világában. Viganò prelátus tolmácsolta továbbá a pápa háláját és elégedettségét a reformfolyamatban való új együttműködési forma miatt.

„Ezzel a lépéssel engedelmeskedünk a Szentatyának az általa megjelölt kritériumoknak megfelelően. Az új együttműködés nagyon gyümölcsöző lesz, mert amikor az egyházat szolgáljuk, az túlmutat a személyes megelégedésen. A szolgálat meghalad valamennyiünket, és reméljük, hogy hivatásunkat Istennek tetsző módon élhetjük meg, vagyis nem csupán szakemberekként, hanem az isteni misztérium megtapasztalása által átalakított jó szakemberekként”.

„Az idők változnak – nyilatkozta a maga részéről P. Juan Antonio Guerrero Alves, a Jézus Társasága delegátusa, aki aláírta a megegyezést. – A jezsuita hivatáshoz tartozik az egyház szolgálata úgy, ahogyan azt az egyház kéri. Örömmel tölt el minket a kommunikáció terén nyújtott szolgálatunk, mert ezáltal hozzájárulhatunk a Szentatya kívánta reformokhoz”.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41