4D-ben Kolozsváron a segítő nővérekkel

Kolozsvár
Családias ház- és kápolnaszentelést tartottak a segítő nővérek kolozsvári 4D elnevezést nyert új házában január 19-én. A szentmise főcelebránsa Kovács Gergely érsek volt, az ünnepi beszédet segédpüspöke, Kerekes László mondta, együtt misézett László Attila kolozsvári főesperes-plébános, Sárközi Sándor piarista, Molnár Lehel piarista egyetemi lelkész és Kovács Szabolcs érseki titkár.

 

,,Kolozsvári kezdeményezésünk végre elérkezett arra a pontra, amelyen — bár még messze nincs kész minden — mégis hivatalosan is megnyithatjuk: január 19-én, csütörtökön, rendünk alapításának 167. évfordulóján lesz a 4D-kezdeményézésünknek otthont adó, Gutinului 9. szám alatti ház szentelése és kápolnájának megáldása”, írták a meghívóban a szervező nővérek, egyszerű ünnepséget ,,ígérve”.

A ház lakói és egyben a házigazdák közül Tomka Magdolna segítőnővér köszöntötte a jelenlevőket a szentmise elején, kiemelten is a fiatalokat, akik már ,,belakták” a házat, és otthonosan mozognak benne, bár a hivatalos működés csak most indul. Köszöntötte a főegyházmegye vezetőit és megköszönte a kolozsvári meghívást, munkalehetőséget és a bizalmat a főesperesnek. A két itt tevékenykedő nővérhez az ünnepen, ami egyben az alapítási évforduló is, csatlakozott néhány nővértársuk és a rendtartomány elöljáróját képviselő Kerekes Izabella nővér is, akik mind támogatták a kolozsvári munka elindulását.

Kerekes László segédpüspök buzdító beszédében többek között a Bibliában is sokat szereplő iga képét idézte fel, amely a munkát jelképezi, mégpedig a csapatmunkát, hiszen az iga legalább két húzóerőt feltételez, s akkor megy jól a munka, ha mindkettő egy irányba, egymásra figyelve húzza, különben akár meg is sebezhetik magukat. Hiszen a lendület önmagában nem elég, az erőt jól kell adagolni, hogy a feladat elvégzéséig kitartson, és egy irányba kell haladni ennek érdekében.

A szentmise végén Kovács Gergely érsek is elmondta, mennyire örül ennek az indulásnak, és annak, hogy itt lelkes fiatalokat lát, hiszen valójában ez az egyház jövője. Felidézte római emlékét a nemrég elhunyt Benedek pápáról, aki a főpásztor akkori munkahelyén, a Kultúra Pápai Tanácsának egy megbeszélésén hozzászólásában elmondta: elmúlt a dicsőséges egyház kora, a tömegek helyett az elkötelezett kisközösségekben van a jövő. Ezért is örömteli, hogy egy hitében erődödő kisközösség kezd el épülni itt.

Bereczki Silvia segítő nővér a szentmise végén árulta el a ház nevének eredetét és jelentését. Megbeszélések és közös ima segítette a névadást, amiben nemcsak a segítőnővérek, de a fiatalok is részt vettek (arcképüket az előtérben egy hálóra fűzve láthatták a jelen levők), és egy 18 éves, elsőéves egyetemisra ötlete volt a 3D, a multimédiás és multidimenziós mai világra való utalásként, amit éppen a transzcendens dimenzióval, a divinitással egészítettek ki, így lett 4D, amely eleve négy d-vel kezdődő, a ház életében fontos fogalmat is jelöl, a divinitás, az isteni dimenzió mellett a döntést (amely a megkülönböztetéssel együtt a jezsuita lelkiségben gyökerezik és a házban folyó ima és munka célja), a dialógust (a ház működésének, de az imának, segítő beszélgetésnek is kulcsfogalma), valamint a dinamikát.

Zárásként megköszönte a felújítást vezető Márton Juditnak és a vele közreműködő Bartalis Botondnak a szép munkát, hiszen ajándék és öröm olyan tervezőkkel, kivitelezőkkel dolgozni, akiknek nem kell elmagyarázni, milyen kell legyen egy imádkozásra alkalmas helyiség. Végül arra hívta fel a figyelmet, hogy a kápolnában lehetőség lesz minden érdeklődő számára a csendes imára, de be lehet kapcsolódni a segítőnővérek imájába is, valamint minden csütörtök este 7 órától lehetőség van minden érdeklődő számára a szerető figyelem imájába bekapcsolódni, majd csendes szentségimádáson résztvenni, ez az imaalkalom nagyböjtben imaiskolává alakul, amit bárki vizsgakötelezettség nélkül elvégezhet.

A szentmisét szintén családias hangulatú agapé követte, amelyen pap és világi, nővér és egyetemista, érsek, segédpüspök, főesperes és minden jelenlevő közvetlen hangú, baráti beszélgetése, annak közvetlensége és vidámsága jellemzett.

Bodó Márta

Forrás és fotó: romkat.ro

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41